​​​​​

Krosomsomforandringer hos patienter med psykiske lidelser

​Professor Thomas Werge fra Psykiatrisk Center Sct. Hans har fået tildelt midler til gennemførelse af ph.d.-projektet: Betydningen af patogene kromosomforandringer hos patienter med psykiske lidelser.​ Projektet gennemføres af læge Celina Skjødt.

​Psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelser er livslange invaliderende lidelser, der både belaster patienter og pårørende, ligesom det er en stor sundhedsøkonomisk udgift.​​​

Årsagerne til psykiske lidelser er meget komplekse og ofte er sygdomsmekansimerne stort set ukendte.

For at kunne udvikle nye og bedre behandlingsmetoder er det vigtigt, at forstå den biologiske baggrund for lidelserne.​

I et stort samarbejde mellem Psykiatrisk Center Sct. Hans, Psykiatrisk Center København og Aarhus Universitet - projekt iPSYCH - vil man identificere årsager og sygdomsmekanismer for svære sindslidelser som skizofreni, bipolar affektiv sindslidelser, depression, autisme og ADHD, gennem omfattende analyser af genetiske og miljømæssige risikofaktorer for sygdommene.
Det bevilgede ph.d.-projekt indgår i dette store studie.

Læs mere om ph.d.-projektet via linket til højre på denne side.​
​​

Redaktør