​​​​​

Regulering af dopamin - et dyrestudie

​Ditte Dencker fra Psykaitrisk Center København har fået tildelt et post.doc.-stipendie til gennemførelse af projektet: Den Msukarine M4 receptors rolle i regulering af dopaminerg neurotransmission - et nyt mål for medicinsk behandling af skizofreni?​

​Skizofreni er en alvorlig psykisk lidelse, og sygdommen er svær at behandle medicinsk.

Man mener at en dysregulering i et af hjernens signalstoffer - dopamin - spiller en væsentligt rolle i forhold til udviklingen af sygdommen.​​

I dette projekt vil man afprøve, om man kan hæmme dopamin i hjernen ved at aktivere de såkaldte muskarine receptorer - M4 receptorer. 
Projektet er et dyrestudie.​

Redaktør