​​​

Spontan hjerneaktivitet som endofænotype for skizofreni?

​Professor Birte Glenthøj fra Psykiatrisk Center Glostrup har fået tildelt midler til gennemførelse af ph.d.-projektet: Spontan hjerneaktivitet som endofænotype for skizofreni.​ Projektet gennemføres af læge Simon Jesper Anhøj.

​Skizofreni er en alvorlig og meget kompleks sygdom. Mange parametre spiller ind på udviklingen af sygdommen og sygdomsforløbet.​​​

Man har været i stand til at identificere flere endofænotyper for skziofreni - genetisk betingede, objektive, målbare markører for sygdommen.

I dette ph.d.-projekt ønsker man at undersøge muligheden for, om "spontan hjerneaktivitet" kan anvendes som en endofænotype for skizofreni.​

Projektet gennemføres ved CINS - Center for Clinical Intervention and Neuropsychiatric Schizophrenia Research.​
​​​

Redaktør