Dopaminblokade, hjernestruktur og psykopatologi

​Ph.d.-projekt v. professor Birte Glenthøj og Henrik Nørbak.

Spørgsmålet om, hvorvidt de fremadskridende ændringer i hjernens struktur, der ses hos patienter med skizofreni, skyldes sygdommen eller behandling med antipsykotika, herunder ikke mindst stoffernes blokade af hjernens dopamin D2 receptorer, har været centralt indenfor skizofreniforskningen. Der har været stor enighed om, at spørgsmålet kun kan løses vha. undersøgelser af patienter med debuterende skizofreni før og efter disses første behandling med specifikke antipsykotiske stoffer. I det aktuelle studium udnyttes det helt unikke forhold, at Psykiatrisk Center Glostrup har to sammenlignelige kohorter af initialt antipsykotika-naive patienter, der har gennemgået/gennemgår et meget omfattende undersøgelsesprogram før og efter monoterapi med 3 forskellige antipsykotika (amisulprid, risperidon, zuclopenthixol).

Formålet med studiet er at kombinere strukturelle MR scanninger, SPECT scanninger og psykopatologiske undersøgelser før og efter første behandling med antipsykotika med henblik på at karakterisere kliniske og patofysiologiske effekter af antipsykotisk monoterapi og disses indvirkning på volumenændringer i basalganglierne (BG) og de hermed funktionelt sammenhørende ekstra-striatale områder (frontal kortex, thalamus og temporallapperne). Endvidere, undersøges hvorvidt dopamin D2 (D2) receptor bindings potentialet (BP) i såvel BG som i de kortikale områder kan tjene som biomarkør for efterfølgende effekter, bivirkninger og volumenændringer.​
​​

Redaktør