​​​

Psykopatologi hos Børn af Forældre med Skizofreni eller Bipolær Affektiv Lidelse – Sammenhæng med Neurologiske Udviklingsforstyrrelser og Stress i Barndommen

​Ph.d.-projekt v. professor Merete Nordentoft og Ditte Ellersgaard.

Ph.d-studiet skal indgå i "The Danish High Risk and Resilience Study – Via 7", hvis formål er at identificere tidlige risikomarkører for udvikling af psykisk sygdom hos børn af forældre med skizofreni og maniodepressiv sygdom.

Udviklingen af skizofreni og maniodepressiv sygdom er medieret af både genetiske og miljømæssige faktorer, og vi ved at børn af forældre med disse lidelser har en forhøjet risiko for selv at få sygdommene, op til 10-15%.

Projektet vil danne en kohorte af 420 7-årige børn, hvoraf 200 har én forælder med skizofreni, 20 har to forældre med skizofreni, 100 har én forælder med maniodepressiv sygdom og 100 har psykisk raske forældre.

Projektet skal undersøge om børn i forhøjet genetisk risiko har en højere forekomst af børnepsykiatriske sygdomme samt emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder. Projektet skal også undersøge forekomsten af små fysiske variationer i udseendet af kranie, ansigt, hænder og fødder, som man fra tidligere studier ved er forbundet med øget risiko for skizofreni. Som et supplement hertil optages 3D billeder af børnene, for at undersøge, om der er særlige kranieformer og ansigtstræk, der karakteriserer børnene.

Projektet vil undersøge om børn af psykisk syge er mere stressede end børn af raske. Dels udspørges børnene om stressende livsbegivenheder igennem deres opvækst, dels måles indholdet af stresshormonet cortisol i børnenes hår, for at få et biologisk mål for børnenes stressniveau gennem de seneste tre måneder.

Projektet vil sluttelig undersøge sammenhængen mellem psykisk sygdom, mindre fysiske anomalier og stress hos børnene, og håber på denne måde at kunne bidrage til i fremtiden at kunne identificere børn i øget risiko for at udvikle psykisk sygdom med henblik på tidlig forebyggelse.​

Redaktør