Øget glæde i starten af antidepressiv behandling indikerer bedre behandlingsrespons

​Øget glæde i de første to uger af antidepressiv behandling indikerer højere chance, i forhold til en egentlig reduktion i nedtrykthed, for respons og remission af depression efter seks ugers behandling. Dette er hovedkonklusionen på en opfølgningsundersøgelse med cirka 2.000 patienter.

Undersøgelsen blev publiceret i Journal of Affective Disorders.

Førsteforfatteren Philip Gorwood, fra Saint Anne Hospital, i Paris, og kollegaer rekrutterede 2.049 patienter med depression.

Alle blev behandlet med det samme præparat, agomelatin. De depressive symptomer blev vurderet ved hjælp af Quick Inventory of Depressive Symptomatology - clinician rated (QIDS-C).

Derudover blev funktionsniveauet, den kliniske tilstand samt en række faktorer, herunder glæde, vurderet ved hjælp af henholdsvis Sheehan Disability Scale, Clinical Global Impression scale, og Multidimensional Assessment of Thymic States (MATHYS).

Patienterne blev vurderet efter to uger og igen efter seks uger.

I den seks ugers periode havde 56% af patienterne en behandlingsrespons (reduktion på mindst 50% på QIDS-C), mens 25% havde remission (score på QIDS-C på 5 eller mindre).

Blandt de patienter, der oplevede en reduktion i nedtrykthed i løbet af de to første uger, opnåede 66% behandlingsrespons efter seks uger, mens 71% af de patienter, der oplevede mere glæde i uge 2 opnåede respons i uge 6.

"Øgningen i glæde var mere specifik og mindre sensitiv end reduktionen i nedtrykthed [...]", skriver forfatterne. "Fremtidige studier kan undersøge, om det kan inkluderes i rating skalaer for depression".

Undersøgelsen modtog finansiering af præparatets fabrikant.

Redaktør