MR-studie afdækker nye forandringer i hjertet hos personer med skizofreni

​Sammenligning af MR-scanninger af hjertet hos personer med og uden skizofreni viser fysiske forandringer, som ifølge forfatterne sandsynligvis ikke kan forklares med hverken livsstil eller medicin.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i British Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Emanuele Osimo, fra Imperial College London, er kardiovaskulær sygdom den vigtigste årsag til højere mortalitet hos personer med skizofreni i forhold til baggrundsbefolkningen.

Forfatteren påpeger, at der er forskellige forklaringer på det, blandt andet en mindre sund livsstil, herunder rygning, behandling med antipsykotisk medicin og mindre tilbøjelighed for udredning og behandling af kardiovaskulær sygdom.

Derudover har tidligere studier vist, at hjertefunktionen hos personer med skizofreni er nedsat i forhold til raske kontrolpersoner. "Men studierne tog ikke tilstrækkelig højde for kendte faktorer, der påvirker kardiovaskulær struktur og funktion, såsom body mass index (BMI), køn og metaboliske sygdomme".

Derudover anvendte de tidligere studier ultralyd, som er mindre præcis end MR-scanning, til vurdering af hjertet.

I nuværende studie rekrutterede forfatterne 40 personer med skizofreni og 40 raske kontrolpersoner. Deres gennemsnitsalder var omkring 39 år. Ingen havde kardiovaskulær sygdom.

Deltagerne fik foretaget en MR-scanning af hjertet. Derudover indsamlede forskerne en række oplysninger vedrørende anatomiske, kliniske, livstils- og metaboliske parametre.

Alle deltagere med skizofreni var i antipsykotisk behandling (28 med clozapin, 10 med olanzapin og 2 med risperidon). Doseringerne blev konverteret til chlorpromazin ækvivalenter.

Udover nogle af de kendte ændringer i hjertefunktion fandt forskerne, at hjerterne hos personer med skizofreni var blevet tykkere i en proces kaldet koncentrisk remodellering af hjertet, hvor selve muskelcellerne forandrer sig.

Forskerne forklarer, at koncentrisk remodellering er en af de bedste prædiktorer ved MR-scanning af hjerte for risiko for kardiovaskulær sygdom hos raske personer.

De fandt ingen relation mellem ændringerne i hjertet og den akkumulerede antipsykotiske dosis op til undersøgelsestidspunktet. De fandt heller ikke, at blodtryk, rygning, BMI eller andre kendte risikofaktorer kunne forklare ændringerne i hjertet.

"Disse ændringer [...] kan muligvis forklare en del af den øgede risiko for kardiovaskulær morbiditet og mortalitet ved skizofreni, uafhængigt af den øgede prævalens af andre risikofaktorer, såsom rygning", konkluderer forfatterne. 


Redaktør