​​​

Monoterapi med quetiapin er effektivt ved bipolar lidelse

Monoterapi med quetiapin er bedre end behandling med placebo og mindst lige så effektivt som litium hos bipolare patienter, som efter en mani eller depression først var blevet stabiliseret med quetiapin. Fordelen i forhold til litium bør dog tages med forbehold, skriver forfatterne.

Det fremgår af en stor randomiseret, kontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

"Quetiapin er det eneste middel, der er godkendt til den akutte behandling af begge poler af bipolar sygdom", skriver Richard Weisler, fra Duke University Medical Center, i Chapel Hill, USA, sammen med kollegaer fra blandt andet AstraZeneca, der producerer stoffet.

I studiet blev der rekrutteret 2.438 voksne patienter med bipolar sygdom med en akut episode af mani, depression eller en blandingstilstand. De blev alle behandlet med quetiapin (300-800 mg dagligt; gennemsnitsdosis ca. 500 mg).

De patienter, der opnåede at blive stabiliseret i en periode på op til 24 uger (cirka 50% af alle) indgik i studiets anden fase, mhp. vurdering af vedligeholdelsesbehandling.

I alt blev 1.226 randomiseret til enten fortsat behandling med quetiapin eller behandling med enten litium (serum koncentration på 0,6-1,2 mmol/L) eller placebo i op til 104 uger.

Studiet blev afbrudt pga. de tidlige positive resultater.

I forhold til patienterne i placebo-gruppen, havde de quetiapin-behandlede patienter en reduktion i risiko for tilbagefald på 71% (hazard ratio: 0,29; p < 0,0001).="" quetiapin="" var="" signifikant="" bedre="" end="" placebo="" til="" forebyggelse="" af="" både="" maniske="" og="" depressive="">

De patienter, der blev behandlet med litium havde også en signifikant længere tid til tilbagefald end placebobehandlede patienter (hazard ratio: 0,46; p < 0,0001).="" litium="" var="" ligeledes="" signifikant="" bedre="" end="" placebo="" ved="" forebyggelse="" af="" både="" maniske="" og="" depressive="">

"Det er første gang, at vedligeholdelsesbehandling med litium viser en forebyggende effekt mod depressive episoder og ikke kun mod maniske episoder", skriver forfatterne.

Quetiapin var også signifikant bedre til forebyggelsen af depressive episoder end litium (hazard ratio: 0,54; p = 0,006) – men ikke til forebyggelse af maniske episoder.

Ifølge forfatterne bør denne observation tolkes med forbehold, fordi studiets design giver en indbygget fordel til quetiapin – idet alle de patienter, der indgik i randomiseringsfasen var blevet stabiliseret med quetiapin (dvs. at de havde haft en god respons og havde tålt behandlingen med quetiapin).

Bivirkningsraterne var generelt ens i quetiapin- og litiumgruppen. De patienter, der var i litiumgruppen tabte noget af den vægt, de havde taget på, efter behandling med quetiapin i indkøringsfasen.

Redaktør