​​​

Morfarens alder associeres med øget risiko for skizofreni

Ældre morfædre – men ikke farfædre – er associeret med en øget risiko for skizofreni hos barnebarnet. Det viser et svensk studie med 2.500 patienter. Det er den første undersøgelse, der associerer bedsteforældrenes alder – ved forældrenes fødselstidspunkt – med risikoen for skizofreni.

Studiet blev publiceret i Schizophrenia Research. ​

”Der er robust evidens for, at børn af ældre fædre har en øget risiko for skizofreni”, skriver førsteforfatteren Emma Frans, fra Karolinska Institutet, i Stockholm. ​​

For at undersøge, om bedsteforældrenes alder også er associeret med øget risiko for skizofreni, identificerede forfatterne 2.511 personer med skizofreni og 15.619 kontrolpersoner uden skizofreni. Forfatterne identificerede også data vedrørende disse personers forældre og bedsteforældre. ​

Derefter sammenlignede de bedsteforældrenes alder på det tidspunkt, forældrene blev født. ​​

Efter at have taget hensyn til morens alder og fødselsår kunne forfatterne i første omgang bekræfte, at de personer, der blev født da fædrene var over 55 år gamle, havde en dobbelt så stor risiko for skizofreni som de personer, der blev født, da fædrene var mellem 20 og 24 år gamle (odds ratio: 1,95; CI: 1,58-2,40). ​​

Derudover fandt forskerne, at de personer, hvis mødre blev født da mødrenes fædre var over 55 år gamle, også havde en større risiko for skizofreni end de personer, hvis mødre blev født, da deres fædre var mellem 20 og 24 år gamle (odds ratio: 2,79; CI: 1,71-4,56). ​​

Forskerne fandt ingen øget risiko associeret med farfarens alder. ​

Ifølge forfatterne, ville man kunne forvente, at høj alder hos både morfar og farfar ville være associeret med øget risiko for skizofreni hos barnebarnet.

”Den manglende association mellem farfarens alder og risiko for skizofreni hos barnebarnet er svært at forklare”, kommenterer forfatterne.​​​

Ifølge dem, kan en mulig forklaring ligge i morfarens X-kromosom, som arves af moren – i modsætning til farfarens X-kromosom, som ikke arves af faren.

Redaktør