​​

Motiverende interview kombineret med kognitiv terapi lindrer negative symptomer

​En kombineret tilgang baseret på motiverende interview og kognitiv adfærdsterapi har god effekt på de negative symptomer, som er relateret til blandt andet lyst og motivation, hos personer med skizofreni.

Konklusionen stammer fra en randomiseret, assessor-blindet undersøgelse publiceret i American Journal of Psychiatry.

Negative symptomer såsom initiativløshed, passivitet, manglende interesser eller fremdrift, er en af de vigtigste årsager til nedsat funktionsniveau hos patienter med skizofreni, ifølge førsteforfatteren Felice Reddy, fra Department of Veterans Affairs i Los Angeles, Californien.

Ifølge forfatteren er der to typer negative symptomer: de ekspressive (nedsat affekt- og sprogfunktion) og dem, der er relateret til motivation (nedsat lyst, fremdrift og evne til at opleve glæde).

"De motivationsrelaterede negative symptomer har de største påvirkninger af funktionsniveau", skriver hun.

I studiet rekrutterede forskerne 79 personer med skizofreni, som havde moderate til svære negative symptomer. De var i gennemsnit 54 år gamle, og 95% var mænd.

De blev derefter randomiseret til at modtage 12 sessioner af enten kombineret motiverende interview med kognitiv terapi eller mindfulness (kontrolgruppe).

Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret terapimetode, som kræver et vist engagement fra patienten, hvilket kan være vanskeliggjort netop på grund af de motivationsrelaterede negative symptomer fra skizofrenien.

Det motiverende interview (eller samtale) er også en evidensbaseret metode, som anvendes i diverse kliniske sammenhænge, herunder hos personer med misbrug, med henblik på at styrke motivationen til forandring.

Den aktive behandling bestod af 12 ugentlige ens sessioner med en kombination af kendte teknikker fra de to terapiformer.

Efter de 12 ugers behandling oplevede deltagerne i interventionsgruppen signifikant større bedring i de motivationsrelaterede negative symptomer i forhold til dem i kontrolgruppen, målt ved hjælp af Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS) samt expanded UCLA version, Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS).

Efter yderligere 12 uger var forskellen mindre udtalt, men fortsat signifikant.

"Motivationsrelaterede negative symptomer responderede på denne nye behandling, og effekten varede i hele opfølgningsperioden", konkluderede forfatterne.


Redaktør