Myokardieinfarkt er hovedårsagen til pludselig død hos skizofrenipatienter

Pludselig død hos skizofrenipatienter skyldes oftest akut myokardieinfarkt og andre kardiovaskulære komplikationer. Dette er hovedkonklusionen på den første undersøgelse, hvor alle tilfælde af pludselig død i en kohorte havde vidner, og hvor stort set alle tilfælde blev efterfulgt af en obduktion. 

Undersøgelsen blev publiceret i Schizophrenia Research.

Ifølge forfatteren Peter Manu, fra Zucker Hillside Hospital, i Glen Oaks, New York, er skizofreni associeret med en høj rate af pludselig, uventet død. ”Størstedelen af tilfældene er uafklarede”, skriver han.

I studiet indgik en kohorte med 7.189 konsekutive patienter med skizofreni, der blev indlagt på et universitetshospital mellem 1989 og 2013. Forskerne identificerede derefter alle tilfælde af pludselig død.

Der var i alt 57 patienter (0,79%), der døde pludseligt og uventet under indlæggelsen.

I næsten alle tilfælde (51 patienter; 89,5%) blev der foretaget en obduktion umiddelbart efter dødsfaldet. Disse patienter var i gennemsnit 56 år gamle, og hovedparten var mænd (60%).

Størstedelen af dødsårsagerne var kardiovaskulære sygdomme (63%).

Den hyppigst forekommende specifikke årsag var myokardieinfarkt (53%), efterfulgt af pneumoni (12%), luftvejsobstruktion (8%) og myokardit (6%).

I seks tilfælde (12%) forblev dødsårsagen uafklaret.

Der var ingen signifikant forskel på blandt andet alder, køn og psykofarmakologisk behandling mellem de 27 patienter, der døde af myokardieinfarkt, og de øvrige patienter.

Forskerne forklarer, at en rate på 0,8% på pludselig uventet død på et psykiatrisk hospital er meget højere end raten i den generelle befolkning på 0,1% til 0,2%.

Ifølge dem, kan forebyggelsestiltag reducere prævalensen af pludselig død, lige som det er sket i den generelle befolkning, hvor risikoen for pludselig død forårsaget af koronar sygdom er blevet reduceret med 50%.

”Tidlig identificering og behandling af koronar sygdom bør være en klinisk prioritet hos voksne skizofrenipatienter”, konkluderer forskerne.​

Redaktør