Naltrexon blokerer ketamins effekt

​Behandling med naltrexon, en opioidantagonist, blokerer den antidepressive effekt af ketamin. Effekten er så tydelig, at en randomiseret undersøgelse blev stoppet før tid.

​Resultaterne er fra en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Nolan Williams, fra Stanford University, i Californien, giver ketamin "imponerende resultater hos patienter, som ikke har responderet på vanlig antidepressiv behandling".

Ketamin virker ved at blokere N-methyl-D-aspartat-(NMDA)-receptoren, som er aktiv i glutamatsystemet, men ifølge forfatterne aktiverer ketamin også opioidsystemet.

I studiet blev der rekrutteret 30 voksne med behandlingsresistent depression. De blev randomiseret til at få enten 50 mg naltrexon eller placebo før behandling med ketamin (0,5 mg/kg intravenøst).

Den gennemsnitlige Hamilton depressionsscore (HAMD-17) var 26,7 i placebogruppen og 28,1 i naltrexongruppen.

Et døgn efter behandlingen med ketamin oplevede patienterne i begge grupper en signifikant reduktion på deres Hamiltonscore (reduktion på 22,3 points i placebo-gruppen og 5,6 points i naltrexongruppen).

Forskellen på grupperne (16,7 points i Hamiltonscore) var signifikant, således at det kunne konkluderes at naltrexon medførte en signifikant blokering af ketamins effekt.

Forsøget blev stoppet efter en planlagt analyse af resultaterne fra de første 14 patienter (7 fra hver gruppe). Af de 7 patienter i placebogruppen, der responderede på behandlingen med ketamin opnåede 5 remission (Hamiltonscore på 7 eller mindre). Ingen af de 7 patienter i naltrexon-gruppen nåede en respons (reduktion på mindst 50% i Hamiltonscore).

Ifølge Mark George, fra Medical University of South Carolina, kan man ikke konkludere ud fra en enkelt undersøgelse, at ketamin som antidepressiv medicin ikke er andet end bare et ny opioid, selvom resultaterne ikke er uforenelige med denne konklusion. "Det kan være, at ketamins effekt kræver en kombineret opioid aktivering samt NMDA receptor antagonisme (...) eller at andre mekanismer fører til opioid receptoraktivering".

Han nævner, at der allerede eksisterer en del "ketaminklinikker" i USA, nogle gange uden tilknytning til en psykiater, hvilket kan give bekymring i forhold til potentielle langtidseffekter.

"Psykiatrien bør ikke stoppe med relevant forskning i - og anvendelse af ketamin", skriver han. "Langtidsbehandling med gentagne doser af intranasal ketamin er først nu i gang med at blive undersøgt, dog med lovende initiale resultater".

"Vi bør være forsigtige med den udbredte og gentagne anvendelse af ketamin før yderligere undersøgelser afklarer, hvordan ketamin virker og hvorvidt ketamin ikke  blot er et nyt opioid", konkluderer han.


Redaktør