Naltrexon kombineret med bupropion behandler metamfetaminmisbrug

​Seks til 12 ugers behandling med intramuskulært depotnaltrexon samt peroral bupropion har en vis effekt ved behandling af moderat til svær afhængighed af metamfetamin.  

Det konkluderer en stor randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret undersøgelse publiceret i New England Journal of Medicine.

Ifølge førsteforfatteren Madhukar Trivedi, fra University of Texas i Dallas, har der været et stigende misbrug af metamfetamin (en kemisk variation af amfetamin også kendt som krystal meth).

"Bupropion og naltrexon anvendt hver for sig har ved kliniske undersøgelser vist sig at have en vis effektivitet mod misbrug af metamfetamin", skriver forfatteren.

Begge præparater er tilgængelige i Danmark (naltrexon dog kun i tabletform).

I studiet blev der rekrutteret 403 deltagere fra 8 centre.

Alle opfyldte kriterierne for moderat til svær afhængighed af metamfetamin. De fleste (69%) var mænd, og de var i gennemsnit 41 år gamle.

De blev i første omgang randomiseret til enten en kombination af naltrexon (380 mg intramuskulært hver tredje uge) og bupropion (450 mg dagligt peroralt) eller placebo (både intramuskulært og peroralt).

Efter seks uger blev de deltagere, som ikke havde opnået respons (defineret som 3 negative urintests) igen randomiseret til enten samme behandling eller tilsvarende placebo i seks uger.

I de første 6 uger opnåede 17% af deltagerne i interventionsgruppen respons (primært effektmål), signifikant flere end de 3% i placebogruppen.

I de efterfølgende seks uger opnåede 11% af deltagerne i interventionsgruppen respons, mod 2% i kontrolgruppen.

Samlet set blev andelen af respons (14% vs. 3%) også signifikant. Dette svarer til en number needed to treat på 9 (for hver ni patienter vil en opleve respons).

Forskerne konkluderer, at responsraten var lav, men bedre end med placebo.


Redaktør