​​

Nedtrapning af antipsykotika gavner ikke den sociale funktion

Modsat forskernes hypotese, hjælper langsom og forsigtig nedtrapning af antipsykotika ikke på den sociale funktion, som ellers skulle være hæmmede af bivirkningerne. Nedtrapningen kan medføre øget risiko for indlæggelseskrævende tilbagefald af symptomer på skizofreni.

Konklusionerne stammer fra en åben, randomiseret og kontrolleret undersøgelse publiceret i Lancet Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Joanna Moncrieff, fra University College London, er antipsykotisk behandling associeret med belastende bivirkninger. Derudover er der kun sparsom og modstridende evidens for, hvorvidt et langsomt og kontrolleret forsøg på nedtrapning, og måske udtrapning, af behandlingen påvirker, ikke alene risikoen for tilbagefald, men også patientens sociale funktion.

I studiet rekrutterede forskerne 253 voksne med en skizofreni- eller lignende diagnose, med et kronisk forløb, fra 19 behandlingscentre i Storbritannien.

De var i gennemsnit 46 år gamle, og 32% var kvinder.

De blev randomiseret til enten at fortsætte deres behandling eller til at gennemgå en forsigtig og individualiseret udtrapning af antipsykotisk behandling over to år.

I perioden lykkedes det at reducere den gennemsnitlige antipsykotiske dosis i interventionsgruppen med 67%. Alligevel var den sociale funktion blandt disse deltagere, målt ved hjælp af Social Functioning Scale (primært effektmål), ikke bedre end hos dem, der fortsatte med uændret antipsykotisk behandling.

Deltagerne i interventionsgruppen havde heller ikke bedre kognitive funktioner, eller færre bivirkninger, herunder vægttab, i forhold til dem i kontrolgruppen.

På den anden side havde deltagerne i interventionsgruppen signifikant flere indlæggelseskrævende tilbagefald (25% vs. 13%). Der var også signifikant kortere tid, fra studiestart til første tilbagefald, i interventionsgruppen. Der blev registreret otte dødsfald i interventionsgruppen, mod fire i kontrolgruppen.

"Vores undersøgelse viser ingen gavnlig effekt af reduktionen af antipsykotisk behandling, i forhold til at bedre den sociale funktion eller reducere bivirkninger", konkluderer forskerne.


Redaktør