​​​

Nervus vagus stimulation lindrer symptomer ved behandlingsresistent depression

Stimulation af nervus vagus hos patienter med en behandlingsresistent depression er associeret med en bedring af depressive symptomer efter et års behandling.

Dette konkluderer en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry. ​​

Ifølge førsteforfatteren Pilar Cristancho, fra University of Pennsylvania, i Philadelphia, har tidligere randomiserede og kontrollerede undersøgelser vist, at denne behandlingsmodalitet ikke er effektiv efter kun ti uger.​​

​”Men efter et år, under en åben fortsættelse af studiet, blev der vist yderligere bedring [af symptomerne]”, skriver hun. ​​

I denne undersøgelse fulgte forfatterne 15 konsekutive patienter med depression (ti med unipolar og fem med bipolar depression). ​​

Behandlingen bestod i, af patienterne fik indopereret en stimulator omkring nervus vagus. Patienternes sædvanlige medikamentelle behandling blev, så vidt muligt, ikke ændret. ​​

Procedurerne fandt sted efter de amerikanske myndigheders godkendelse af denne behandling (til patienter som har prøvet mindst fire forskellige farmakologiske behandlinger) og der var ingen kontrolgruppe. ​​

Efter 12 måneder skete en signifikant reduktion i sværhedsgraden af de depressive symptomer, målt ved Beck Depression Inventory (BDI), fra 37,8 til 24,6. ​​

Hamilton Depression Rating Scale 24-item viste ligeledes bedring i depression, med en responsrate på 43% og en remissionsrate på 14%. ​

De mest almindelige bivirkninger var hæshed (73%) og dyspnø (47%). Ingen af patienterne opgav behandlingen på grund af bivirkningerne.​

”En betydelig andel af patienterne med en ekstrem behandlingsresistent depression fik gavn af nervus vagus stimulation [i vores ambulatorium]”, konkluderer forfatterne. ”Effektmålene svarer til resultaterne fra tidligere studier [under optimale vilkår].”

Redaktør