Nogle antidepressiva, men ikke antipsykotika, associeres med øget risiko for demens

​Det er ikke alle klasser af præparater med antikolinerg virkning, der er associeret med øget risiko for udvikling af demens. Behandling med antidepressiva, urologiske og antiparkinson præparater er associeret med den højeste risiko for demens. Antipsykotika blev, på trods af deres kognitive bivirkninger, ikke associeret med øget risiko for demens.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i British Medical Journal

Ifølge førsteforfatteren Kathryn Richardson, fra University of East Anglia, Storbritannien, er det velkendt, at præparater med antikolinerg virkning er associeret med kognitiv forringelse.

"Men undersøgelserne har hidtil ikke kunnet vise, om associationen skyldes præparaterne eller den tilstand, som forsøges behandlet", skriver forfatteren.

Som eksempel nævner forfatteren, at depression hos ældre opfattes som et tidligt demenssymptom, og tidligere undersøgelser, der peger på, at behandling med antidepressiva hos disse patienter er associeret med øget risiko for demens, er problematiske - idet patienternes demensudvikling kunne have været opstået inden behandlingsstart.

I nuværende undersøgelse identificerede de cirka 40.000 personer, som var mellem 65 og 99 år gamle, og som havde fået en demensdiagnose mellem 2006 og 2015. Forfatterne anvendte et register tilknyttet den primære sektor i Storbritannien.

De identificerede derefter cirka 280.000 kontrolpersoner (uden demens).

Patienterne blev derefter klassificeret i forhold til, hvor stor en antikolinerg byrde de havde været eksponeret for, ved at undersøge hvilke præparater, patienterne havde fået ordineret. De formodede, at ordination af præparaterne svarede til behandling med præparaterne.

Den antikolinerge eksponering i perioden fra 20 til 4 år før demensdiagnosen blev vurderet ved hjælp af Anticholinergic Cognitive Burden (ACB) - hvor hvert præparat klassificeres fra 0 (ingen antikolinerg aktivitet) til 3 (klar antikolinerg effekt).

De fandt, at risiko for demens steg i takt med ACB-score.

Antipsykotika og gastrointestinale præparater - selv med ACB-score på 3 - var ikke associeret med øget risiko for demens.

Antidepressiva (især amitriptylin og paroxetin), urologiske og antiparkinson midler med en ACB-score på 3 var forbundet med de højeste risici for demens - og associationerne var signifikante, selv når eksponeringen var sket 20 år før demensdiagnosen.

Men forskerne fandt også, at for antidepressiva med ACB-score på 1 - såsom SSRI - var risikoen for demens højere, når behandlingen startede tæt på diagnosen. Dette antyder, skriver forfatterne, at demenssygdommen allerede var begyndt at udvikle sig, da den antidepressive medicin blev ordineret.


Redaktør