Nogle patienter med debuterende psykose har encefalit relaterede autoantistoffer

​En lille andel af patienter med en første psykotisk episode har autoantistoffer mod en receptor, der er associeret med autoimmun encefalit, ifølge den største undersøgelse af emnet. Ifølge forfatterne kan screening for disse autoantistoffer identificere de personer, som vil kunne respondere på immunterapi - hvilket ofte kan føre til remission.

​Resultaterne blev publiceret i Lancet Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Belinda Lennox, fra University of Oxford, Storbritannien, debuterer autoimmun encefalit ofte med psykotiske symptomer. Anti-N-Methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) encefalit er den hyppigste af disse autoimmune sygdomme.

"To tredjedele af patienterne har kun psykiatriske symptomer indtil sygdommen udvikler sig med kognitiv reduktion, kramper, bevægelsesforstyrrelse og autonom instabilitet", skriver forfatteren.

I studiet blev der rekrutteret 228 patienter med en debuterende psykose, fra 35 centre. De var mellem 14 og 35 år gamle. De måtte ikke have været i antipsykotisk behandling i mere end 6 uger. Forskerne rekrutterede også 105 raske kontrolpersoner.

De blev alle vurderet ved hjælp af en række standardiserede psykiatriske skalaer. Antistof for NMDAR samt en række andre neuronale receptorer blev målt i perifert blod.

I alt fandt forskerne en ikke-signifikant forskel på andelen af patienter og kontrolpersoner, der havde autoantistof mod mindst en af receptorerne (9% henholdsvis 4%).

Men når de undersøgte forekomsten af antistoffer mod NMDAR alene, var denne positiv hos 3% af patienterne (n = 7), mod ingen af kontrolpersonerne (p = 0,0204). Disse 7 patienter havde også lavere Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) scores (total og positiv) samt katanoni scores - men disse forskelle var små. "De afspejlede ikke kliniske meningsfulde forskelle", skriver forfatterne.

På grund af resultaterne, anbefaler forfatterne, at man screener patienter med en første psykotisk episode for autoantistoffer mod NMDAR.

"For disse encefalitpatienter er immunterapi, såsom steroider eller plasmaferese […], normalt associeret med god effekt, og mange patienter generhverver deres præmorbide status", skriver de.

Redaktør