Ny affektiv episode er ikke associeret med lavere funktionsniveau i op til et år

​Personer med en nydiagnosticeret bipolar lidelse har, selv i perioder, hvor de ikke har affektive episoder, lavere funktionsniveau end personer uden bipolar lidelse. En ny affektiv episode, uanset om det er i depressiv eller manisk retning, er ikke associeret med forværring af funktionsniveauet efter episoden er overstået. 

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Journal of Affective Disorders.

Ifølge førsteforfatteren Josefine Pech, fra Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, er bipolar lidelse en livslang tilstand, som er associeret med en forringelse af funktionsniveau i forhold til baggrundsbefolkningen.

Derudover er der evidens for, at antallet af tidligere affektive episoder er associeret med dårligere funktionsniveau, tilføjer forfatteren.

I nuværende prospektive case-control studie blev der rekrutteret 87 personer med nydiagnosticeret bipolar lidelse. De var i gennemsnit 33 år gamle og 51% af dem var kvinder. Alle modtog specialiseret behandling.

Forskerne rekrutterede også 44 personer uden en psykiatrisk lidelse (kontrolgruppe).

I løbet af et år fulgte forskerne deltagerne gennem ugentlige kontakter, med henblik på indsamling af data vedrørende affektive symptomer.

Som forventet fandt forskerne, at psykosocial funktion, målt ved hjælp af Functioning Assessment Short Test (FAST), og livskvalitet var lavere hos deltagerne med bipolar lidelse i forhold til deltagerne i kontrolgruppen.

De fandt også, at den andel af deltagere med bipolar lidelse, som oplevede et tilbagefald (47%), havde lavere scores på FAST og livskvalitet både i starten og i slutningen af opfølgningsperioden i forhold til deltagerne i de andre grupper.

Men de patienter, der oplevede et tilbagefald, havde ingen statistisk signifikant forringelse af funktionsniveauet efter den affektive episode var aftaget. Tværtimod fandt forskerne en tendens til bedring af funktionsniveauet efter et tilbagefald.

Selvom en ny affektiv episode ikke påvirkede funktionsniveauet efter den var aftaget, viser resultaterne, at disse patienter havde det laveste funktionsniveau både i starten og i slutningen af opfølgningsperioden. "Det understreger vigtigheden af tidlige interventionsstrategier, med henblik på at identificere og behandle patienter med høj risiko for tilbagefald og dårlig prognose", konkluderer forfatterne.


Redaktør