​​​

Ny skala måler negative symptomer

Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS) stammer fra en konsensuskonference og indeholder fire spørgsmål vedrørende ekspression og ni spørgsmål, der afdækker patientens motivation eller evner til at nyde oplevelser og sociale relationer.

”Negative symptomer er behandlingsresistente og forhindrer genoptagelsen af sociale funktioner”, skriver forfatteren Ann Kring, fra University of California, Berkeley, i en artikel i American Journal of Psychiatry.​​

Ifølge hende var udviklingen af en skala til vurdering af negative symptomer den vigtigste anbefaling fra Consensus Development Conference on Negative Symptoms, som blev organiseret af National Institute of Mental Health, USA.​​

En første udgave af CAINS blev publiceret i 2011, baseret på data vedrørende 300 patienter. ​

Den nuværende udgave af skalaen er baseret og valideret på 139 skizofrenipatienter og 23 patienter med skizoaffektiv lidelse. Patienterne blev rekrutteret fra fire universitetscentre i USA.​​

Skalaen har en subskala, der vurderer fire items vedrørende patientens ekspression: prosodi (udtale/tonefald), ansigtsudtryk, gestikulation og tale.​

Den anden subskala dækker ni spørgsmål vedrørende motivation og evner til at nyde oplevelser i sociale, familiære og fritidssammenhænge.​

Psykometrisk testning viste, at CAINS er specifik nok til at vurdere negative symptomer uden påvirkning fra depression, bivirkninger af medicin og/eller kognitive funktioner.​​

Forfatterne påpeger, at de to subskalaer tydeliggør to behandlingsmål, nemlig symptomer, der påvirker ekspression, og symptomer, der påvirker motivation og evnen til at nyde oplevelser eller relationer.​​

”Man bør nu vurdere CAINS i andre befolkninger og hos patienter, der ikke er tilknyttet universitetsbehandlingscentre”, skriver de.​​

Deanna Barch, fra Washington University, i St. Louis, USA, skriver i en ledsagende leder, at den nye skala har en række fordele over for traditionelle måleinstrumenter så som Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) og Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS).​

En vejledning samt træningsvideoer er tilgængelige for forskere på http://www.med.upenn.edu/bbl/downloads/CAINSVideos.shtml. (kræver registrering).

Redaktør