Nye retningslinjer kortlægger evidensen for biologisk behandling af blandingstilstand

​Olanzapin kan være effektiv til den akutte behandling af maniske symptomer ved blandingstilstand hos patienter med bipolar lidelse. Ziprasidon kan være effektiv som adjuverende behandling af depressive symptomer. Olanzapin, quetiapin, valproat og lithium bør overvejes ved vedligeholdelsesbehandling.

Konklusionerne er fra de nye retningslinjer udarbejdet af World Federation of Societies of Biological Psychiatry.

Retningslinjerne blev publiceret i World Journal of Biological Psychiatry.

Ifølge forfatterne er der relativt begrænset evidens for behandling af blandingstilstand i forhold til episoder med mani eller depression – især for depressive episoder med maniske eller hypomane symptomer.

Vekslende eller modstridende definitioner af blandingstilstand – herunder en mere omfattende definition ved DSM-5, som har været associeret med en tredobling af prævalensen af tilstanden – har også vanskeliggjort udarbejdelse af retningslinjer.

Ved ICD-10 defineres en blandingsepisode som en periode med både depressive og maniske/hypomane symptomer, samtidigt eller hurtigt skiftende (for eksempel indenfor få timer).

Olanzapin, paliperidon og aripiprazol har den bedste evidens for behandling af akutte maniske blandingsepisoder (defineret her som mani med mindst 3 depressive symptomer, herunder angst, agitation eller irritabilitet).

Den bedste evidens for behandling af akutte depressive blandingsepisoder (depression med mindst 3 hypomane eller maniske symptomer) understøtter anvendelse af adjuverende ziprasidon til konventionel behandling. Der er også noget evidens for anvendelse af carbamazepin, lurasidon, olanzapin og ECT.

Quetiapin, lithium og olanzapin har den bedste evidens for anvendelse ved vedligeholdelsesbehandling – både som monoterapi og i kombination.


Redaktør