OPUS er mindst lige så effektiv i den virkelige verden som i forsøgsperioden

​Data fra perioden efter implementering af OPUS-programmet, som er målrettet unge, der får symptomer på skizofreni, viser at interventionen er mindst lige så effektiv som det banebrydende forskningsprojekt af samme navn.

​Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.

OPUS er et early-intervention program for personer, der for første gang får konstateret psykotiske symptomer indenfor skizofreni-spektrummet. Programmet omfatter en række tiltag med blandt andet psykiatere, psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere.

Ideen bag programmet er, at en intensiv multidisciplinær intervention tidligt i sygdomsforløbet medfører bedre behandlingsresultater i forhold til sen intervention eller intervention, der kun er baseret på medicin.

Det danske OPUS er baseret på et forskningsprojekt af samme navn, som har været betragtet som den største, og af højeste kvalitet, randomiserede undersøgelse om emnet.

"Det har været debatteret, hvorvidt de konsistente og signifikante gode resultater af tidlig intervention ved et forskningsprojekt kan generaliseres til patienter under virkelige og rutinemæssige behandlingsvilkår", skriver førsteforfatteren Christine Merrild Posselt, fra Psykiatrisk Center København.

I det nuværende studie anvendte forskerne data fra den oprindelig OPUS-undersøgelse, som sammenlignede effekten af OPUS-interventionen (n = 275) med det, der dengang var standardbehandling for personer med begyndende psykotiske symptomer (n = 272).

På grund af de gode resultater blev OPUS-interventionen for flere år siden implementeret i Danmark.

Forskerne indsamlede således data fra 3.328 patienter, som siden implementeringen har været igennem et OPUS-forløb.

De sammenlignede oplysningerne med oplysningerne fra deltagerne i den oprindelige OPUS-undersøgelse, hvor de var blevet randomiseret til enten OPUS-interventionen (n = 275) eller til den daværende konventionelle behandling (n = 272).

Patienterne fra de 17 implementerede OPUS-centre har haft op til 2014 færre og kortere indlæggelser end deltagerne i OPUS-undersøgelsen. De havde også en højere chance for at være i arbejde og i parforhold.

Forskerne konkluderer, at OPUS-behandlingsmodellen i den virkelige verden er mindst lige så effektiv som i de velkontrollerede rammer fra den randomiserede undersøgelse.


Redaktør