​​

Observationelt studie peger på prædiktorer for respons på ECT

Bipolar depression og højere scores på enkelte items på en maniskala er prædiktorer for manglende respons ved behandling med elektrokonvulsiv terapi (ECT). Unipolar depression (i forhold til bipolar) og kort depressiv episode er blandt andet associeret med fuld remission ved ECT.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Journal of ECT.​​​

Førsteforfatteren Pierpaolo Medda, fra University of Pisa, i Italien, og kollegaer rekrutterede til en observationel undersøgelse alle 208 patienter, der fik ECT på et universitetscenter mellem 2006 og 2009.

Patienterne havde både unipolar og bipolar depression. Alle havde behandlingsresistent depression. Patienter i en blandingstilstand (og i mani) blev ekskluderet.​​​​

De blev vurderet før og efter ECT-forløbet med en række instrumenter, blandt andet Hamiltons depressionsskala og Youngs maniskala. Patienterne fik bilateral ECT to gange om ugen indtil respons eller en vurdering om, at respons ikke ville ske.​

Patienterne fik i gennemsnit 7 ECT-sessioner.​​

I alt kom cirka en tredjedel (34,6%) af patienterne i remission, og en lidt større andel (38,4%) fik respons (defineret som blandt andet en reduktion på mindst 50% på Hamiltons depressionsskala). 56 patienter (26,9%) responderede ikke på ECT.​​

Forskerne fandt, at andelen af bipolar patienter blandt dem, der ikke responderede på ECT (98,2%) far signifikant større end i grupperne med respons (82,2%) og remission (77,7%). Psykotiske symptomer var ligeledes mere repræsenteret blandt dem, der ikke responderede på behandlingen.​​

De fandt ingen signifikante forskelle på baseline Hamiltons depressionsskala grupperne i mellem. ​

På den anden side var scores på Youngs maniskala lavere blandt dem, der kom i remission i forhold til dem, der kun fik respons eller slet ikke responderede på ECT. Forskellen på Youngs maniskala var især forårsaget af signifikante forskelle på tre items: tankeindhold, udseende og sygdomsindsigt. ​

Kortere varighed af den nuværende depressive episode og fravær af psykotiske symptomer var også associeret med remission efter ECT-forløbet.

Redaktør