​​​​​

Øget appetit vanskeliggør genkendelse af depression i almen praksis

Depressive patienter med øget appetit har en større risiko for ikke at blive diagnosticeret som depressive af en almen praktiserende læge, end dem, der har nedsat appetit. Manglen på angstsymptomer øger ligeledes risikoen for, at depressionen bliver overset.

Konklusionerne blev publiceret i Journal of Affective Disorders.

”Selvom de fleste depressive patienter behandles i almen praksis, bliver ikke alle [personer med depression] diagnosticeret”, skriver førsteforfatteren Ellen Piek, fra University of Groningen, i Groningen, Holland.

I studiet blev der sendt et screeningsspørgeskema til en stikprøve på 23.750 personer, hvoraf cirka halvdelen svarede. Efter flere interviews, identificerede forskerne 503 patienter, der havde haft en depression (eller dystymi) i det forudgående år.

Derefter gennemgik forskerne patienternes journaler med henblik på at vurdere, om deres praktiserende læge havde genkendt eller overset depressionen.

De vurderede, at de praktiserende læger havde erkendt den depressive tilstand, hvis de havde beskrevet diagnosen depression eller depressive symptomer i journalen, hvis de havde ordineret antidepressiv medicin eller hvis de havde henvist patienten til psykiatrisk behandling.

I alt genkendte de praktiserende læger kun depressionen i 60,5% af tilfældene.

Statistiske analyser indikerede, at øget appetit – i modsætning til nedsat appetit, som oftest er tilfældet ved depressioner – reducerede chancen til ca. det halve for, at depressionen blev opdaget (odds ratio: 0,55; CI: 0,33-0,92).

Samtidige angstsymptomer fordoblede næsten chancen for, at depressionen blev opdaget (odds ratio: 1,8; CI: 1,11-3,05).

Faktorer associeret med lægerne, såsom psykiatrisk træning, erfaring og alder, påvirkede ikke resultaterne. ”Det er bemærkelsesværdigt, at genkendelse af depression ikke var afhængigt af de enkelte læger ”, skriver forfatterne.

De konkluderer, blandt andet, at ”genkendelse af depression i almen praksis kan blive bedre, ved at informere lægerne om, at øget appetit også er et symptom på depression”.

Redaktør