​​​

Østrogen accelererer lindring af skizofrenisymptomer hos mænd

​Behandling med østrogenpiller associeres med hurtigere lindring af symptomer hos mænd med skizofreni, ifølge en ny randomiseret undersøgelse. Forskerne var især opmærksomme på risikoen for seksuelle bivirkninger.

Resultaterne blev publiceret i Schizophrenia Research.

Ifølge førsteforfatteren Jayashri Kulkarni, fra Monash University, i Melbourne, Australien, har bekymringen for seksuelle bivirkninger indtil nu været en forhindring for vurdering af østrogenterapi hos mænd. "Men studier, der vurderede østrogen til behandling af prostatacancer og mod tab af knogledensitet, viste at terapien er sikker og effektiv", skriver han.

Tidligere studier har bl.a. tydet på, at transdermal østrogen har en vis positiv virkning hos kvinder med skizofreni.

I undersøgelsen blev der rekrutteret 53 skizofrene mænd med svære symptomer (målt med Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS).

De blev randomiseret på dobbeltblindet vis til enten placebo eller peroral estradiol​valerat (2 mg dagligt) i 14 dage. Alle var i forvejen i behandling med enten risperidon, olanzapin eller clozapin.

Efter en uge havde patienterne i interventionsgruppen signifikant lavere scores på PANSS (generel psykopatologi del) end patienterne i kontrolgruppen (32,2 vs. 35,9; p = 0,047). Deres initiale scores var på 36,2 hhv. 36,6.

Efter to uger var der dog ingen signifikant forskel på PANSS grupperne i mellem. Der var heller ingen forskel på negative symptomer og positive symptomer alene.

Som forventet, havde patienterne i estradiol-gruppen en højere gennemsnitlig serum-østrogen koncentration. Dog fik 28% af dem ingen signifikant (mere end 50%) koncentrationsforhøjelse.

"Mere forskning er nødvendig mhp. afklaring af østrogens rolle som adjuverende terapi hos mænd med skizofreni", konkluderer forskerne.

Redaktør