​​​

Olanzapin er bedre end risperidon mod skizofreni ved de to første behandlingsforsøg

Olanzapin er bedre end risperidon ved den initiale behandling af den første episode af skizofreni; ved manglende effekt kan et skift til risperidon hhv. olanzapin øge responsraten, og igen er olanzapin bedre. Ved fortsat manglende respons får de fleste patienter god effekt af et behandlingsforsøg med clozapin.

Konklusionerne stammer fra et studie publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.   ​

Ifølge førsteforfatteren Ofer Agid, fra Centre for Addiction and Mental Health i Toronto, Canada, drejer det sig om det første studie, der undersøger effekten af en algoritme med to nyere antipsykotika efterfulgt af et behandlingsforsøg med clozapin.

I studiet indgik 244 personer med en første episode af skizofreni eller en skizoaffektiv lidelse. Studiet var naturalistisk og ikke randomiseret, og dataene blev analyseret retrospektivt.

Ifølge algoritmen fik patienterne tilbudt den initiale behandling med enten olanzapin eller risperidon. Doseringen blev øget fleksibelt.

De patienter der blev behandlet med olanzapin havde en responsrate på 82%, signifikant mere end de 66% blandt dem, der fik risperidon (p = 0,005).   ​​

De patienter, der ikke responderede på disse antipsykotika fik behandlingen skiftet til risperidon henholdsvis olanzapin. Generelt var responsraterne væsentligt lavere, og igen var responsraten højere i olanzapingruppen (26% vs. 4%).​

De patienter, som ikke responderede på disse to behandlinger og accepterede et tredje behandlingsforsøg fik tilbudt clozapin i stigende doser. Behandlingsresponsen steg til 75%.​​​

”Behandlingsrespons [hos disse patienter] er høj ved den første behandling med et nyere antipsykotikum [...] og betydeligt lavere ved det andet behandlingsforsøg [med enten olanzapin eller risperidon]”, skriver forfatterne.​​

De konkluderer endvidere, at et tredje behandlingsforsøg med clozapin kan betale sig.

Redaktør