​​​

Olanzapin forebygger delir hos kirurgiske patienter

Profylaktisk behandling med olanzapin mere end halverer risikoen for delir hos ældre ortopædkirurgiske patienter.

Konklusionen stammer fra en stor, randomiseret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Psychosomatics.

”Incidensen af delir er specielt høj efter ortopædisk kirurgi”, skriver forfatteren Susan Kelly, fra Beth Israel Deaconess Medical Center, i Boston, Massachusetts. ”Det forekommer hos ca. 41% af de patienter, som får foretaget en bilateral knæalloplastik.”

I studiet blev 400 patienter inkluderet. De var mindst 65 år gamle og skulle have foretaget en elektiv knæ- eller hoftealloplastik.

Patienterne blev randomiseret til enten profylaktisk behandling med olanzapin (5 mg per os umiddelbart før operationen og igen lige efter proceduren) eller placebo.

Incidensen af delir var signifikant lavere i olanzapin-gruppen end i placebo-gruppen: 14,3% vs. 40.2% (CI: 17,6-34,2; p < 0,0001).="" dette="" svarer="" til="" en="" number="" needed="" to="" treat="" (nnt)="" på="">

På den anden side varede delirepisoden længere i interventionsgruppen: 2,2 vs. 1,6 dage; p = 0,02).

Sværhedsgraden af delirepisoden den første dag (målt med en valideret skala, Delirium Rating Scale-Revised-98) var også højere i olanzapin-gruppen: 16,44 vs. 14,5; p = 0,02).

Olanzapinbehandlingen blev ikke associeret med alvorlige bivirkninger.

”Selvom der er resultater, der peger på, at olanzapin er effektivt til behandling af delir, er det endnu mere interessant at anvende det til en forebyggende intervention”, konkluderer forfatterne.

Redaktør