Olanzapin sammen med fluoxetin behandler bipolar depression hos unge

​En kombination af olanzapin og fluoxetin er effektivt til behandling af bipolar depression hos børn og unge. Behandlingen kan dog medføre bivirkninger, især vægtøgning og dyslipidæmi.​

Det er hovedkonklusionen fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Holland Detke, fra medicinalfirmaet Eli Lilly, der producerer præparaterne, findes der kun ganske få undersøgelser vedrørende behandling af bipolar depression hos børn og unge. "To randomiserede undersøgelser med quetiapin […] viste ingen signifikant effekt i forhold til placebo, og […] undersøgelser med lurasidon er endnu ikke færdiggjort", skriver forfatteren.

Han forklarer, at fluoxetin og olanzapin hver for sig er godkendt i USA til behandling af blandt andet unipolar depression henholdsvis mani.

I studiet blev der rekrutteret 255 deltagere i alderen 10 til 17 år. Alle havde en akut depressiv episode som led i en affektiv bipolar type I lidelse.

De blev randomiseret til enten placebo eller en kombination af olanzapin (6 mg) og fluoxetin (25 mg) dagligt (stigende til 12 mg/50 mg).

Efter otte ugers behandling opnåede signifikant flere patienter i interventionsgruppen remission i forhold til kontrolpatienterne – 59% hhv. 43%. Remission blev defineret som en score på Children's Depression Rating Scale–Revised (CDRS-R) på 28 eller mindre.

Der var ligeledes signifikant flere patienter i interventionsgruppen, der fik en respons (bedring på mindst 50% på scoringsskalaen) – 78% hhv. 59%.

De hyppigste bivirkninger var vægtøgning, øget appetit og øget søvnbehov. Patienterne i interventionsgruppen tog i gennemsnit 4,4 kg på i perioden, mod gennemsnitligt 0,5 kg hos kontrolpatienterne. Hyperlipidæmi var også hyppigere i interventionsgruppen.

"Klinikere bør overveje de potentielle risici og fordele når de overvejer denne behandling til deres patienter", konkluderer forfatterne.

Redaktør