​​

Online intervention forhindrer ikke selvskade

​Screening for selvskade og selvmordsadfærd samt tilbud om målrettede interventioner, både online og med personlige kontakter, er ikke effektivt mod selvskade, herunder selvmord. En tilpasset online intervention baseret på dialektisk adfærdsterapi er forbundet med øget risiko for selvskade, herunder selvmord. 

Konklusionerne stammer fra en randomiseret undersøgelse publiceret i Journal of the American Medical Association.

Ifølge førsteforfatteren Gregory Simon, fra Kaiser Permanente Washington Health Research Institute i Seattle, USA, har mere end 60% af de personer, som forsøger eller begår selvmord, haft kontakt til sundhedssystemet i de forudgående 3 måneder.

Derudover tilføjer han det allerede kendte, at selvrapporteringsspørgeskemaer eller algoritmer baseret på elektroniske patientjournaler kan identificere personer med øget risiko for selvskadende adfærd.

"Forebyggelse af selvmordsadfærd vil kræve effektive interventioner, som kan anvendes på store grupper af mennesker som er i øget risiko", skriver han.

Selvom nogle terapiformer, såsom kognitiv adfærdsterapi eller dialektisk adfærdsterapi (DAT), har været effektive til at reducere risikoen for selvmordsforsøg hos personer, som accepterer behandlingen, har disse interventioner ikke været testet i større befolkningsgrupper, herunder blandt personer som er mindre villige til at søge eller acceptere behandling.

I nuværende undersøgelse identificerede og rekrutterede forskerne 18.882 patienter, som mellem 2015 og 2018 har rapporteret selvmordstanker gennem et spørgeskema, som er en del af journalsystemet hos fire private sygesikringer i USA.

De blev randomiseret til en af tre grupper: i den ene blev patienterne kontaktet telefonisk eller via elektroniske beskeder og fik tilbudt motivation og hjælp til at søge og modtage behandling (care management-gruppen); i den anden gruppe fik deltagerne tilbudt en intervention baseret på DAT med både online elementer og en coach (DAT-gruppen); den tredje gruppe fik ikke andet end vanlig behandling (kontrolgruppen).

Efter 18 måneder havde 540 deltagere haft selvskadende adfærd (herunder 45 dødsfald som følge af selvskade): 172 i care management-gruppen, 206 i DAT-gruppen og 162 i kontrolgruppen. Der var ingen signifikante forskelle på risikoen for selvskade mellem kontrolgruppen og care management-gruppen, men risikoen for selvskade var 30% højere i DAT-gruppen end i kontrolgruppen.

"Resultaterne understøtter ikke implementering af de programmer, som blev vurderet i undersøgelsen", konkluderer forskerne.


Redaktør