Online mindfulness intervention øger effektiviteten af antidepressiv behandling

​Online selvadministreret mindfulness-baseret kognitiv terapi i tre måneder øger chancen for fuld remission af depression hos patienter, der ikke responderede tilstrækkeligt på medicinsk og psykoterapeutisk behandling.

Konklusionen er fra en randomiseret, kontrolleret og enkeltblindet undersøgelse publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Zindel Segal, fra University of Toronto Scarborough, Canada, oplever de fleste patienter med depression, som responderer på behandling, fortsat restdepressive symptomer.

"Selv et lavt til moderat niveau af restdepressive symptomer er associeret med betydelig funktionsnedsættelse", skriver forfatteren.

I studiet rekrutterede forskerne 460 personer med mindst en tidligere depressiv episode og en score mellem 5 og 9 på Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), som er et selvrapporteret spørgeskema om depressive symptomer (hvor en score under 5 svarer til remission af depression, og stigende scores svarer til sværere depressive symptomer; maksimal score er 27).

Deltagerne var i gennemsnit 48 år gamle og de fleste (76%) var kvinder.

Ved studiestart var den gennemsnitlige score cirka 7,2. De fleste patienter (78%) var i antidepressiv behandling, og halvdelen (50%) var i gang med et psykoterapeutisk forløb.

Deltagerne blev randomiseret til enten at fortsætte med vanlig antidepressiv behandling eller at modtage 8 sessioner af online selvadministreret mindfulness-baseret kognitiv terapi i løbet af 3 måneder. I starten af interventionen modtog deltagerne en 45 minutter lang telefonisk vejledning, telefonisk opringning i de første uger og derefter, med større mellemrum, motiverende e-mails eller telefonisk kontakt.

Et år efter at interventionen var afsluttet oplevede deltagerne i interventionsgruppen et fald på 2,65 points på PHQ-9, signifikant mere end reduktionen på 1,70 i kontrolgruppen. Forskellen var også signifikant lige efter interventionen var afsluttet (2,83 vs. 0,94).

Andelen af deltagere, som opnåede remission (score < 5) var i studiets periode (15 måneder) signifikant højere i interventionsgruppen end i kontrolgruppen (59% vs. 47%).

De to førsteforfattere er medstiftere af et firma, der markedsfører psykologiske interventioner online og var med til at designe artiklen.


Redaktør