Op mod en tredjedel af patienter med skizofreni kan efter 10 år have symptomfri perioder uden antipsykotisk behandling

​Ti år efter den første psykotiske episode har op til en tredjedel af alle patienter med skizofreni en periode uden psykotiske symptomer, selvom de ikke er i antipsykotisk behandling. 

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Schizophrenia Research.

Ifølge førsteforfatteren Regitze Sølling Wils, fra Psykiatrisk Center København, har tidligere data vist, at op mod 79% af alle patienter med skizofreni får et tilbagefald inden for 12 måneder efter ophør af antipsykotisk behandling.

"Men ingen af de [tidligere] undersøgelser havde opfølgningsperioder på mere end tre år", skriver hun.

Idet antipsykotisk behandling er forbundet med en række bivirkninger, er det vigtigt, at man kan identificere, hvilke patienter der kan opnå stabil remission uden vedvarende antipsykotisk behandling, vurderer forfatterne.

I artiklen blev der inkluderet patienter fra OPUS-studiet, en 10 år gammel randomiseret undersøgelse, hvis hovedresultater allerede er publiceret. OPUS-studiet viste, at en intensiv og tværfaglig intervention er gavnlig for patienter med debuterende psykotiske symptomer.

Forfatterne opsporede de cirka 500 patienter, hvoraf det lykkedes at interviewe 61%.

Forfatterne anvendte en række validerede spørgeskemaer til at undersøge, om patienterne havde haft psykotiske symptomer i de tre måneder op til interviewet. Det blev også undersøgt, hvorvidt patienterne var i antipsykotisk behandling.

I dette studie blev der ikke taget højde for, om patienterne havde negative symptomer (såsom manglende initiativ eller isolationstendens).

Forskerne fandt at 30% af patienterne ikke var i antipsykotisk behandling og samtidig ingen psykotiske symptomer havde.

Det var især kvinder og personer, som ikke havde noget stofmisbrug (blandt andre faktorer), der var i denne gruppe.

"Vores resultater understreger, at denne psykotiske lidelse er heterogen, og at de nuværende kliniske retningslinjer [som anbefaler langvarig behandling for alle] ikke dækker alle undergrupper af patienter", konkluderer forfatterne.


Redaktør