​​

Ophør af langvarig antidepressiv behandling øger risikoen for tilbagefald

I almen praksis har velbehandlede patienter, der stopper med den antidepressive behandling efter mindst 2 depressioner eller mindst 2 års behandling, en dobbelt så stor risiko for tilbagefald i forhold til dem, der fortsætter med at tage medicin. 

Konklusionen er fra en stor, randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i New England Journal of Medicine.

Ifølge førsteforfatteren Gemma Lewis, fra University College London i Storbritannien, findes der kun få oplysninger om effekten af at fortsætte kontra afbryde den antidepressive behandling af velbehandlede patienter i almen praksis.

Forskerne rekrutterede 478 patienter fra 150 praktiserende læger i Storbritannien. De var i gennemsnit 54 år gamle, og 73% var kvinder.
Alle deltagere havde haft mindst 2 tidligere depressive episoder eller havde været i antidepressiv behandling i mindst 2 år. De havde været i behandling med citalopram, fluoxetin, sertralin eller mirtazapin.

"De havde det så godt, at de overvejede at stoppe med at tage antidepressiv medicin", skriver forfatterne.

Deltagerne blev derefter randomiseret til at fortsætte med deres behandling eller til at modtage placebo-piller.

Efter et år oplevede 56% af de patienter, der stoppede med at tage den medicinske behandling, et tilbagefald af depression, signifikant flere end de 39% i kontrolgruppen (hazard ratio: 2,06; 95% CI 1,56-2,70).

De sekundære effektmål viste ligeledes bedre resultater i gruppen, der fortsatte med at tage medicin. De havde således færre oprørssymptomer, færre angst- og depressionssymptomer samt højere livskvalitet.

Ved afslutningen af undersøgelsen havde 39% af patienterne i placebogruppen valgt at genoptage den antidepressive behandling.

I en ledsagende leder kommenterer Jeffrey Jackson, fra Medical College of Wisconsin, USA, at selvom risikoen for tilbagefald var størst i placebogruppen, var den høj i begge grupper. "Patienterne har brug for en tæt opfølgning", skriver han. ​


Redaktør