Orange glas potenserer effekten af antimanisk behandling

​Briller med orange glas – der blokerer for blåt lys – accelererer og øger effekten af den farmakologiske behandling hos maniske patienter. Konklusionen er fra den første randomiserede og placebo kontrollerede undersøgelse, der testede konceptet mørke terapi ved hjælp af briller, der blokerer for blåt lys.

Resultaterne blev publiceret i Bipolar Disorders.

Bipolare episoder er forbundet med døgnrytmen, som er tæt korreleret med produktion af hormonet melatonin, der produceres i mørket – altså i nattetimerne.

Ifølge førsteforfatteren Tone Henriksen, fra Universitetet i Bergen, Norge, har tidligere kasuistikker og en pilotundersøgelse vist, at det har markant antimanisk effekt, at anbringe maniske patienter i mørke rum om natten.

"Men totalt mørke påvirker sanserne på mange måder, hvilket kan være svært at få patienterne til at acceptere, især maniske patienter", skriver hun.

Hun forklarer, at de celler, der registrerer dagslys har melanopsin, et pigment der er følsomt over for blåt lys. "Det er påvist, at hvis vi forhindrer det blå lys i at nå ind i øjet, dannes en tilstand i hjernen, der svarer til den i mørket", fortsætter hun. "Orange briller […] bevarer melatoninproduktionen som man har i mørket".

I denne enkeltblindede undersøgelse, blev der rekrutteret 32 patienter, som var indlagt i en manisk tilstand. De blev randomiseret til enten orange eller farveløse briller, som skulle bruges fra kl. 18 til kl. 8 næste morgen i 7 dage. Derudover fik alle konventionel farmakologisk behandling.

Otte patienter opgav behandlingen med brillerne, mens 12 henholdsvis 11 fortsatte med behandlingen i hver gruppe.

Patienterne i interventionsgruppen oplevede en signifikant større reduktion af maniske symptomer, målt ved hjælp af Young Mania Rating Scale, i forhold til dem i kontrolgruppen (fald på 14 vs. 2 points). Dette svarer til en effekt størrelse på 1,86 (Cohen's d).

Allerede efter tre dage kunne forskerne se en signifikant forskel på sværhedsgraden af de maniske symptomer grupperne imellem.

Behandlingen blev betragtet som sikker.

Forfatterne konkluderer, at orange briller, der blokerer for blåt lys, kan være en effektiv adjuverende behandling til bipolare patienter med mani.

Redaktør