Over 15% af voksne med bipolar lidelse har også ADHD

​Den første metaanalyse om emnet viser endvidere, at andelen af voksne med unipolar depression som også har ADHD er 7%. Generelt har personer med en affektiv lidelse en 3 gange større risiko for også at have ADHD i forhold til personer uden en affektiv lidelse.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica.

Ifølge Andrea Sandstrom, fra Dalhousie University, Halifax, Canada, ligger forekomsten af ADHD i baggrundsbefolkningen på omkring 2,8% blandt voksne, 3% blandt unge og 6,5% blandt børn.

Tidligere undersøgelser har peget på, at prævalensen af ADHD hos personer med en affektiv lidelse kan variere meget, fra 1% til 93%.

"Denne store variation [...] kan skyldes, at mange af undersøgelserne kun havde inkluderet få deltagere", skriver forfatteren.

I nuværende metaanalyse identificerede forfatterne 127 undersøgelser med data om prævalens af ADHD blandt personer med bipolar lidelse eller unipolar depression.

Undersøgelserne omfattede i alt 33.986 deltagere.

Andelen af voksne med bipolar lidelse, som også havde ADHD var 17%.

Andelen af voksne med unipolar depression, som også havde ADHD, var 7%.

Forskerne fandt højere prævalens af ADHD hos børn og unge med bipolar lidelse (73% henholdsvis 43%).

I alle aldersgrupper var forekomsten af ADHD cirka 3 gange højere hos personer med en affektiv lidelse (unipolar depression eller bipolar lidelse) i forhold til personer uden en affektiv lidelse.

Forskerne skriver at prævalensen af ADHD i disse grupper er "meget høj", og "at diagnosen bipolar lidelse hos børn er kontroversiel". Som følge af nogle begrænsninger i de inkluderede undersøgelser og den høje prævalens af ADHD i disse grupper "kan man stille spørgsmålstegn ved, hvor pålidelige disse diagnoser er".

Men de vurderer, at forekomsten af ADHD hos voksne med affektive lidelser er høj nok til, at man overvejer at indføre rutinemæssig screening for ADHD ved den initiale udredning for affektive lidelser.


Redaktør