​​​

Oxytocin faciliterer sprogforståelsen hos personer med autisme

En enkelt intranasal dosis oxytocin reducerer de deficit, personer med højfungerende autisme har, når de skal tolke verbal og nonverbal kommunikation.

Konklusionen er fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i JAMA Psychiatry.​​

Ifølge førsteforfatteren Takamitsu Watanabe, fra University of Tokyo, Japan, har personer med autisme svært ved at forstå kommunikation, når der er misforhold mellem den verbale og den nonverbale kommunikation. ​​

I studiet rekrutterede forskerne 40 personer med en højfungerende autisme spektrum forstyrrelse (det vil sige med bedre kognitive funktioner end hos andre personer med autisme).​​

De blev randomiseret til enten en enkelt dosis intranasalt oxytocin elle placebo. Alle gennemgik efterfølgende en test, hvor de skulle se korte videoclips med personer, der udtrykker verbal og nonverbal information. De verbale og nonverbale udtryk kunne være modstridende (for eksempel fjendtligt hhv. venligt udtryk) eller ej. Deltagerne skulle vurdere, om personerne på videoclipsene var venlige eller fjendtlige på basis af den dominante kommunikationsform (verbal eller nonverbal).​

Forskerne vurderede efterfølgende deltagernes svar og hvor hurtigt, de kunne gennemføre opgaven. De vurderede også deltagernes hjerneaktivitet ved hjælp af funktionel magnetisk resonans-billeddannelse (fMRI).​​

Intranasalt oxytocin blev signifikant associeret med hurtigere opgaveløsning og med bedre evne til at tolke nonverbal kommunikation. Oxytocin blev også signifikant associeret med en aktivitetsstigning i hjerneområder (medial præfrontal cortex), som i forvejen var nedsat hos disse personer (i forhold til personer uden autisme).​

”Resultaterne er den første neurobiologiske evidens for oxytocins gunstige effekt på deficit i socialkommunikation ved autisme spektrum forstyrrelser”, konkluderer for​​skerne.​

De noterer dog, at studiet ikke havde til hensyn at vurdere, hvorvidt oxytocin kunne have en klinisk effekt. De advarer også mod mulige bivirkninger af oxytocin ved langtidsbehandling.

Redaktør