Oxytocin lindrer symptomer hos børn med autisme

​Intranasal oxytocin to gange dagligt i to uger bedrer en række sociale funktioner hos børn med autisme. Behandlingen bedrer dog ikke alle deficit ved sygdommen. Det er konklusionerne fra den første randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollede cross-over undersøgelse, der undersøgte effekten af dette syntetiske hormon hos børn med autisme.​

Resultaterne blev publiceret i Molecular Psychiatry.

Ifølge forfatteren Adam Guastella, fra University of Sydney, Australien, har hormonet oxytocin en vigtig rolle for kognition og adfærd, og præliminære data peger på, at hormonet kan bedre symptomer hos voksne med autisme.

Der er også, ifølge forfatteren, forskning der viser, at interventioner mod autisme i barndommen er associeret med bedre langtidseffekt.

I studiet blev der rekrutteret 31 børn mellem 3 og 8 år. Alle havde autisme. De blev randomiseret til enten placebo eller 12 internationale enheder intranasal oxytocin to gange dagligt i fem uger.

Derefter blev der holdt en periode uden behandling på fire uger (wash out periode). Til sidst byttede grupperne, således at dem, der initialt fik oxytocin nu fik placebo – mens dem, der tidligere havde fået placebo, nu fik oxytocin.

I forhold til behandling med placebo, medførte oxytocin en bedring på et af de primære effektmål, en måling på Social Responsiveness Scale caregiver-rater, der viste et fald på 14 fra 109, signifikant mere end reduktionen på 5 i placebogruppen.

Forskerne fandt dog ingen statistisk signifikante forskelle på det andet primære effektmål (en måling af repetitive bevægelser) eller på de sekundære effektmål.

Behandlingen var sikker, og de mest almindelige bivirkninger var tørst og øget tendens til vandladning om natten og obstipation.

Redaktør