Oxytocin virker ikke mod autismesymptomer

​Den største randomiserede undersøgelse af effekten af oxytocin hos personer med autisme viser, at dette naturligt forekommende hormon ikke er effektivt til at lindre de overordnede symptomer på autisme. Behandlingen har dog haft en vis effekt på enkelte mindre symptomer.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Molecular Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Hidenori Yamasue, fra Hamamatsu University School of

Medicine, Hamamatsu City, Japan, findes der tidligere mindre studier, der viser en gunstig effekt af oxytocin ved autisme, men resultaterne har været inkonsistente.

I denne hidtil største randomiserede, placebo-kontrollerede og dobbeltblindede undersøgelse om emnet rekrutterede forskerne 106 deltagere fra 3 centre.

Alle deltagerne var voksne mænd (alder: 18 til 48 år) med et højt funktionsniveau.

De blev allokeret til enten intranasal oxytocin (48 IU dagligt) eller placebo i seks uger.

Det primære effektmål var ændring på Autism Diagnosis Observation Schedule (ADOS).

I perioden oplevede deltagerne i oxytocin-gruppen en signifikant reduktion i sværhedsgraden af symptomerne (fra 8,5 til 7,7; forskel: 0,8), men deltagerne i placebogruppen oplevede også et signifikant fald (fra 8,3 til 7,2; forskel: 1,0), og der var ingen signifikant forskel grupperne imellem.

De fleste af de sekundære effektmål var også uden signifikante forskelle imellem grupperne, med undtagelse af repetitiv adfærd og længden af blikfastholdelse på sociale relevante områder.

"Vi kan ikke anbefale fast behandling med oxytocin alene, med nuværende dosis og behandlingsvarighed, til behandling af kernesymptomer på autisme hos højt fungerende mænd", konkluderer forskerne.


Redaktør