​​​

PTSD behandling påvirkes ikke af benzodiazepiner

Behandling med benzodiazepiner nedsætter ikke effektiviteten af eksponeringsterapi hos patienter med PTSD, konkluderer ny analyse af data fra en randomiseret undersøgelse.

Resultaterne blev publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.​

Ifølge førsteforfatteren Craig Rosen, fra VA Palo Alto Health Care System, i Menlo Park, USA, er cirka 30-50% af patienterne med PTSD i behandling med benzodiazepiner eller lignende præparater.​

”Tidligere data og teoretiske overvejelser peger på, at disse præparater kan hæmme responsen på eksponeringsterapi, som er en af de mest effektive behandlingsmetoder mod PTSD”, skriver forfatteren.​

I studiet analyserede forfatteren data fra en randomiseret og kontrolleret undersøgelse, hvor 277 kvindelige soldater med PTSD blev randomiseret til at modtage enten eksponeringsterapi eller terapi, der ikke er baseret på eksponering (kontrol). Resultaterne, der blev publiceret i 2007, viste, at eksponeringsterapi var en effektiv behandling.​

I den oprindelige undersøgelse blev der ikke taget højde for forbrug af benzodiazepiner. Det viser sig, at 57 personer var i behandling med benzodiazepiner, cirka halvdelen i hver gruppe.​​

Nuværende analyser viser, at de patienter, der fik benzodiazepiner, ikke havde en dårligere respons på eksponeringsterapien end dem, der ikke var i behandling med benzodiazepiner. ​

På den anden side, havde patienterne i kontrolgruppen en ringere effekt af behandlingen (terapi, der ikke er baseret på eksponering).​

”Langtidseksponeringsterapi var så robust, at patienterne kunne få gavn af behandlingen [på trods af benzodiazepinerne]”, konkluderer forfatterne.

Redaktør