​​​

Paliperidon som adjuverende terapi virker ikke mod mani

Paliperidon depottabletter som adjuverende terapi til stemningsstabiliserende behandling virk​er ikke mod mani. Tidligere resultater har dog vist effekt som monoterapi.

Ifølge en randomiseret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Journal of Affective Disorders, har paliperidon ingen virkning som adjuverende behandling af mani hos bipolare patienter.

”Kombinationsterapi med et atypisk antipsykotikum og et stemningsstabiliserende præparat er tit anbefalet til behandling af manisk eller blandingstilstand hos bipolare type I patienter”, skriver førsteforfatter Joris Berwaerts, fra Johnson & Johnson Pharmaceuticals Research & Development, i New Jersey, USA.

I studiet blev der rekrutteret 300 patienter med mani eller blandingstilstand i 40 centre fra 10 lande. Alle havde en Young Mania Rating Scale (YMRS)-score over 20. De var i forvejen i behandling med enten valproat (62%) eller litium (38%).

Patienterne blev randomiseret til enten placebo eller paliperidon (3 til 12 mg om dagen; gennemsnitlig dosis: 6 mg dagligt). Alle fortsatte med deres stemningsstabiliserende behandling.

Efter seks uger var der ingen forskel i YMRS-rating grupperne i mellem (fald på 14,3 i kombinationsbehandling med paliperidon vs. 13,2 i stemningsstabiliserende monoterapi (p = 0,16).

Kombinationsterapien blev associeret med flere bivirkninger (70% vs. 54%), især på grund af øget søvn (9% vs. 5%), akatisi (8% vs. 1%) og vægtøgning (9% vs. 4%).

Ifølge forskerne kan den relative lave dosis (6 mg) være en årsag til den manglende virkning, idet et tidligere studie allerede havde vist, at monoterapi med 9 mg er effektivt mod mani.

Undersøgelsen blev finansieret af Johnson & Johnson Pharmaceutical R&D.

Redaktør