Partnervold før fødslen associeres med forkortning af barnets telomerer

​Børn født af kvinder, som har været udsat for psykisk eller seksuel vold, har kortere telomerer – korte DNA sekvenser, der er relateret til aldring af cellerne samt til en række processer, der er forbundet med cellestabilitet. 

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Translational Psychiatry.

Telomerer er en del af cellernes DNA. De er en kendt biomarkør for cellealdring, idet de bliver kortere for hver celledeling. Andre faktorer, såsom eksponering for oksidativ stress, påvirker også telomerernes stabilitet. Kortere telomerer er forbundet med øget risiko for en række kroniske sygdomme.

Ifølge førsteforfatteren Ko Ling Chan, fra Hong Kong Polytechnic University, har tidligere undersøgelser vist, at børn, som har været udsat for overgreb eller mobning i alderen 5 til 10 år, har kortere telomerer i forhold til børn, som ikke har været udsat for disse traumatiske oplevelser.

I nuværende studie undersøgte forskerne telomerlængder fra blod udtaget fra navlestrenge hos nyfødte.

Forskerne rekrutterede i alt 774 gravide kvinder.

De indsamlede data vedrørende eksponering til fysisk, psykisk eller seksuel vold, samt data vedrørende psykiske og somatiske sygdomme, og parforhold, blandt andet.

Ved fødslen blev der indsamlet neonatale data samt blod fra navlestrengen.

Fire uger efter fødslen blev der igen indsamlet en række data vedrørende moderens helbred.

Efter at forskerne tog højde for en række faktorer, herunder moderens psykiske tilstand, fandt de, at eksponering for partnervold før barnets fødsel er associeret med kortere telomerlængde.

Specifikt var psykisk vold samt seksuel vold mod kvinderne før barnets fødsel associeret med forkortede telomerer hos barnet.

"Dette er den første undersøgelse, der viser en association mellem partnervold før barnets fødsel og forkortning af telomerer hos deres børn", skriver forfatterne. 


Redaktør