Patienter med bipolar affektiv sygdom har øget risiko for nyresvigt - uanset behandling

​Patienter med bipolar affektiv sygdom har en øget risiko for nyresvigt, herunder terminalt nyresvigt (end-stage kidney disease) – uanset om de er i behandling med lithium eller andre stemningsstabiliserende præparater. Behandling med lithium er i sig selv også associeret med øget risiko for nyresvigt, dog ikke terminalt nyresvigt. ​

Konklusionerne stammer fra den første landsdækkende undersøgelse, der analyserede associationen mellem nyresvigt og en række farmakologiske behandlinger af personer med og uden en bipolar diagnose.

Lars Vedel Kessing, fra Psykiatrisk Center København, og kollegaer indsamlede data fra forskellige databaser – herunder databaser med oplysninger om nyresygdomme – vedrørende 1,5 mio. mennesker.

Der blev også indsamlet data vedrørende alle de patienter, der fik stillet diagnosen bipolar affektiv lidelse (eller manisk episode) mellem 1994 og 2012; alle patienter, der fik lithium behandling (ca. 25.000) og alle, der fik behandling med et antiepileptisk præparat (ca. 420.000).

De patienter, der havde en bipolar diagnose, havde en signifikant højere risiko for nyresvigt end dem uden bipolar sygdom (hazard ratio:1,43). Risikoen for terminalt nyresvigt var endnu større (hazard ratio: 2,47).

Blandt bipolare patienter, blev behandlingen med lithium (som indikeret ved antal ordinationer) associeret med en øget risiko for nyresvigt, og risikoen var afhængig af antallet af ordinationer – således at risikoen var størst hos de patienter, der fik ordineret lithium mindst 60 gange (hazard ratio: 2,54).

Forskerne fandt en lignende relation mellem behandling med antiepileptika og nyresvigt (hazard ratio: 2,54 ved mindst 60 ordinationer).

Der var ingen signifikant association mellem lithium behandling af bipolare patienter og terminalt nyresvigt.

Til gengæld viste behandlingen med antiepileptika en klar korrelation med terminalt nyresvigt.

Dette kan ifølge forfatterne skyldes forskellige faktorer – blandt andet, at de patienter, der i forvejen havde nyreproblemer fik ordineret antiepileptika i stedet for lithium. Det er også muligt, at den øgede forekomst af nyresvigt hos bipolare patienter delvis skyldes en detektionsbias som følge af fx hyppigere screening for somatisk sygdomme. 

Redaktør