​​​

Patienter med borderline personlighedsforstyrrelse har svækket smertefornemmelse

Patienter med borderline emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse har en svækket evne til at mærke smerter i forhold til personer uden personlighedsforstyrrelse.

Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i tidsskriftet Pain.​

Ifølge førsteforfatteren Walter Magerl, fra Ruprecht Karls-University Heidelberg, i Manheim, Tyskland, er den selvskadende adfærd meget karakteristisk hos personer med borderline personlighedsforstyrrelse.​

”De fleste patienter påstår, at deres selvskadende adfærd ikke er smertefuld”, skriver han. ​​

For at vurdere denne påstand, undersøgte han og kollegaer patienternes reaktion på en række kontrollerede smertestimuli.​​

I studiet blev der rekrutteret 22 indlagte patienter med borderline personlighedsforstyrrelse og 22 kontrolpersoner.

De fleste patienter var kvinder (15) og de var i gennemsnit 29 år gamle.​

I det ene forsøg blev patienterne udsat for mekaniske smertestimuli (med en slags priktest) i underarmene. Intensiteten af smertestimuli i testene var stigende.​

I det andet forsøg blev patienternes reaktion på kemiske smertestimuli vurderet. De fik injiceret capsaicin under huden, også i underarmene, og smertefornemmelsen blev efterfølgende vurderet hvert tiende sekund. Capsaicin, der findes i chiliplanter, provokerer en stærk sviende fornemmelse.​​

I forhold til kontrolpersonerne, havde borderlinepatienterne en næsten tre gange højere smertetærskel for de mekaniske stimuli. Smertefornemmelsen var også 28% lavere.​

Borderlinepatienterne oplevede også de kemiske smerter på en mildere måde. Intensiteten blev vurderet som 38% mindre i forhold til kontrolpersonerne, og smerterne aftog hurtigere (49 vs. 76 sekunder).​​

”Disse forskelle på smerteopfattelsen var som regel tilstede hos de kvindelige, men ikke de mandlige patienter”, noterer forskerne.​

Der var også en klar relation til den selvskadende adfærd, således at jo nyere den sidste selvskadende handling var, jo mindre smerte oplevede patienterne.​

Endvidere fandt forskerne, at oplevelsen af, at smerte er ubehageligt, var mindre hos borderlinepatienterne i forhold til kontrolpersonerne.​

Ifølge forskerne, kan denne svækkede oplevelse af smerter være en følge af den selvskadende adfærd.

Redaktør