Patienter med depression og læger prioriterer behandlingsmål forskelligt

​Der er forskel på, hvad depressive patienter og deres behandlende praktiserende læger eller psykiatere vurderer som de vigtigste behandlingsmål. Lægerne prioriterer lindring af depressive symptomer, mens patienter især fokuserer på genetablering af deres livskvalitet og positiv affekt - det vil sige, oplevelsen af positive følelser. ​

​​Det er hovedkonklusionen på en artikel publiceret i Journal of Affective Disorders.

Ifølge førsteforfatteren Koen Demyttenaere, fra University of Leuven, Belgien, har de mest anvendte skalaer til vurdering af depression et relativt begrænset fokus på et af sygdommens kernesymptomer – anhedoni, dvs. manglende evne til at opleve glæde eller føle interesse.

"Der er sandsynligvis et behov for en mere omfattende vurdering af ændringerne [i depressionssværhedsgrader]", skriver han.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge, hvilke problemstillinger vedrørende remission af depression, patienterne og de behandlende læger betragter som de vigtigste.

Der blev rekrutteret 426 patienter med en depressionsdiagnose. Ved behandlingsstart, og efter tre måneder, blev både patienter og læger bedt om at prioritere en række items (symptomer og funktion) der skulle bedres for at opnå remission. De items blev udvalgt ud fra en række validerede vurderingsinstrumenter.

Lægerne prioriterede især de depressive symptomer. De tre vigtigste fokusområder for lægerne var lindring af negative følelser, nedtrykthed og manglende lyst eller interesse. To a disse items stammer fra instrumenter, der vurderer depression.

Patienterne prioriterede især de positive items. De tre højst rankerede items var "hvor meget du nyder livet", "hvor tilfreds du er med dig selv" og "hvorvidt livet giver mening". Alle tre items stammer fra instrumenter, der vurderer livskvalitet.

Til gengæld vurderede både læger og patienter, at somatiske symptomer var de mindst vigtige i prioriteringen.

Redaktør