Patienter med narkolepsi har øget forekomst af psykiatriske lidelser

​Narkolepsi, som er en forstyrrelse af søvnen, er forbundet med øget risiko for ADHD, affektive lidelser, angst og skizofreni, samt andre psykiatriske lidelser. Der er tale om en 2- til 6-dobling af risikoen i forhold til baggrundsbefolkningen.  

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Ifølge Chad Ruoff, fra Stanford Center for Sleep Sciences, i Palo Alto, Californien, er symptomerne forbundet med narkolepsi, træthed og episoder med abnorm søvntrang i dagtimerne samt afbrudt nattesøvn. Nogle patienter har også katapleksi, som er kortvarigt tab af muskeltonus uden tab af bevidsthed, og som udløses af positive følelser, for eksempel ved latter.

Prævalensen af narkolepsi er 0,05%.

"Selvom mange patienter udvikler narkolepsi i teenage-årene eller i starten af voksenlivet, forekommer det ofte, at narkolepsi-diagnosen først stilles mindst ti år senere", skriver forfatteren.

Ifølge ham ses det også ofte, at symptomer relateret til narkolepsi, herunder træthed, humørsvingninger og hallucinationer alene tilskrives en psykiatrisk sygdom, for eksempel depression eller skizofreni. "Dette sker især når narkolepsi ikke er ledsaget af katapleksi", skriver han.

"Det er desværre ikke ualmindeligt, at personer med en ikke erkendt narkolepsi bliver behandlet for comorbid psykiatrisk lidelse i mange år, uden god terapeutisk effekt", skriver forfatteren.

I studiet indsamlede forfatterne administrative data vedrørende 9.312 patienter med narkolepsi og cirka 45.000 kontrolpersoner (uden narkolepsi). Oplysningerne blev indsamlet i perioden fra 2006 til 2010. Personerne var i gennemsnit 46 år gamle, og 59% var kvinder.

Alle psykiatriske sygdomme var signifikant mere prævalente hos personer med narkolepsi i forhold til kontrolpersonerne.

ADHD og personlighedsforstyrrelser forekom seks gange hyppigere i narkolepsi-gruppen (odds ratio: 6,2 hhv. 5,8) i forhold til kontrolgruppen, mens risikoen for skizofreni og affektive lidelser var fire gange højere (odds ratio: 3,8 hhv. 4,0). Prævalensen af angstsygdomme var 2 gange højere.

"Vores resultater understreger, at det er vigtigt, at klinikere inden for psykiatrien er opmærksomme på muligheden for narkolepsi […] især hos patienter med træthed eller søvnighed om dagen, og som ikke responderer tilstrækkeligt på behandling", konkluderer forfatterne.


Redaktør