​​​

Patienter med obsessiv-kompulsiv sygdom har oftest antistof mod eget ekstrapyramidalt system

Patienter med obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD) har oftest antistoffer mod basalganglierne, et område inden for det ekstrapyramidale system.

Konklusionen er fra en artikel publiceret i British Journal of Psychiatry.​

Ifølge førsteforfatteren Timothy Nicholson, fra Institute of Psychiatry, i London, er det velkendt, at OCD-symptomer forekommer hos patienter med neuropsykiatriske sygdomme, som kan korreleres med streptokokinfektioner. ​

”Sydenham chorea, i forbindelse med reumatisk feber [som er en følge af streptokokinfektion], har en høj forekomst af OCD-symptomer, i op til 70% af de akutte tilfælde”, skriver han.​​

Ifølge ham, er det muligt, at antistofferne mod streptokokkerne ender med at angribe patienternes egne hjerneceller – i dette tilfælde, cellerne i basalganglierne.

I studiet blev der rekrutteret 96 patienter med OCD og, som kontrol, 33 patienter med depression og 17 patienter med skizofreni.​​

Forfatterne undersøgte, om patienterne havde antistoffer mod basalgangliaerne (ABGA). ABGA blev oprindeligt isoleret hos patienter med Sydenham chorea, og det formodes, at disse antistoffer er en del af kroppens reaktion på streptokokinfektioner.​​

Forskerne påviste ABGA i 19,8% af OCD-patienterne, signifikant mere end de 4% hos kontrolpatienterne (p = 0,012).​

De observerer dog, at associationen ikke er ensbetydende med, at streptokokkerne er årsagen til OCD.​

”Man skal nu undersøge, om ABGA forårsager [OCD] eller blot er en markør for inflammation og infektion”, konkluderer de.

Redaktør