Patienter med skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse har højere mortalitetsrisiko som følge af cancer

​Mænd, men ikke kvinder, med skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse, har en lavere risiko for at få en cancerdiagnose end mænd uden disse psykiske sygdomme. Men både mænd og kvinder har en cirka 50% højere mortalitetsrisiko som følge af cancer i forhold til personer uden disse psykiske sygdomme.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Schizophrenia Research.

Ifølge førsteforfatteren Anita Tønder, fra Aarhus Universitet, er det velkendt, at patienter med svære psykiske lidelser såsom skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse, har en to-tre gange højere mortalitetsrisiko i forhold til baggrundsbefolkningen.

"Denne øgede mortalitet kan være forårsaget af selvmord og uheld, men usund livsstil, bivirkninger fra antipsykotika, sen diagnosticering samt øget forekomst og utilstrækkelig behandling af somatiske sygdomme kan være medvirkende", skriver forfatteren.

I studiet fulgte forskerne hele den danske befolkning fra 1978 til 2013 ved hjælp af registerdata. De undersøgte cancerincidens samt mortalitet hos personer med og uden en svær psykisk lidelse.

Den overordnede cancerincidens hos mænd med svære psykiske lidelser var cirka 10% lavere end hos mænd uden psykiske lidelser (incidens rate ratio: 0,89). Der var ingen signifikante forskelle på kvinder med og uden svære psykiske lidelser.

Den overordnede mortalitetsrisiko var højere hos personer med svær psykisk lidelse end hos dem uden psykiske lidelser (mortality rate ratio på 1,56 for mænd og 1,49 for kvinder).

Forskerne fandt ikke, at personer med psykiske lidelser havde en højere risiko for sen diagnosticering af cancersygdom, hvilket ellers ville kunne forklare den øgede mortalitet.

"Andre mulige forklaringer kunne være [... blandt andet] ikke diagnosticeret somatisk komorbiditet og dermed dårligt fysisk helbred", skriver forfatterne.


Redaktør