Patienter med skizofreni er mere utilfredse med deres sexliv end med alle andre områder i livet

​Sexlivet er det forhold, som patienter med skizofreni er mest utilfredse med, af alle de forhold, der er målt ved en stor undersøgelse – herunder økonomiske forhold.  Utilfredsheden med sexlivet er større end utilfredsheden med de andre forhold uanset alder.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Schizophrenia Research.

 

"Selvom der er forsket meget i subjektiv livskvalitet hos patienter med skizofreni, ved man ikke meget om, hvor tilfredse de er med deres sexliv", skriver førsteforfatteren Neelam Laxhman, fra Newham Centre for Mental Health, i London.

 

Forskerne gennemgik data fra fem datasets, der stammer fra enten randomiserede undersøgelser eller observationelle studier. Disse datasets indeholder besvarelser af blandt andet spørgeskemaet Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA). Forskerne gennemførte en metaanalyse af data fra de individuelle patienter.

 

MANSA-spørgeskemaet undersøger tilfredsheden i forhold til 12 forskellige områder, herunder seksualitet - her bliver der spurgt: "hvor tilfreds er du med dit sexliv?". Ved besvarelse er det muligt, ligesom for alle andre items, at give en vurdering fra "1 = det kunne ikke være værre" til "7 = det kunne ikke være bedre".  En score på 4 svarer til et neutralt gennemsnit.

 

Fra de fem datasets var der i alt 1.606 patienter, hvis data kunne anvendes. De fleste var mænd (68%), med en gennemsnitslig alder på 40 år. Alle patienter var i antipsykotisk behandling, da de blev interviewet.

 

Tilfredsheden med sexlivet var signifikant lavere end tilfredsheden med alle andre områder, med en gennemsnitlig score på 3,8 – og signifikant lavere end tilfredsheden med deres økonomiske situation (3,9). Disse to områder var de eneste, som lå lavere end den neutrale gennemsnitlige score på 4.

 

Lavere tilfredshed med sexlivet var signifikant associeret med køn (mand), ægteskabeligt forhold (ugift) og med tilstedeværelse af affektive symptomer. Resultatet var det samme uanset alderen.

 

Forskerne kan dog ikke forklare, hvorfor patienterne var utilfredse med deres sexliv (utilfredsstillende seksuelle aktiviteter, uindfriede forventninger eller fravær af sexliv).

 


Redaktør