Patienter med socialfobi og i medicinsk behandling får remission efter kognitiv terapi

​Halvdelen af patienterne med socialfobi, der stadig er symptomatiske på trods af behandling med et antidepressivt præparat (selektiv serotoningenoptagshæmmer; SSRI) opnår fuld remission af symptomerne efter et behandlingsforløb med kognitiv terapi.

Konklusionen er fra en randomiseret undersøgelse publiceret i Psychotherapy and Psychosomatics.

Ifølge førsteforfatteren Naoki Yoshinaga, fra University of Miyazaki, Japan, responderer cirka halvdelen af patienterne med socialfobi ikke på behandlingen med antidepressiv medicin.

Derudover har socialfobi i forhold til nogle andre psykiatriske lidelser såsom depression og visse angstlidelser en lav chance for spontan remission.

I studiet blev der rekrutteret 42 patienter med socialfobi, som ikke havde fået det bedre på trods af behandling­­ med et antidepressivum.

De blev randomiseret til enten fortsat vanlig behandling, hvilket indebar behandling med antidepressiva, eller vanlig behandling samt kognitiv terapi.

Forløbet med kognitiv terapi bestod af 16 ugentlige individuelle sessioner.

Det primære effektmål var ændringer på Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAL), hvor en score på mindst 50 svarer til moderat angst, og score under 36 svarer til remission. Den gennemsnitlige score ved studiestart var 80

Efter 16 ugers behandling oplevede de patienter, der også fik kognitiv terapi, en signifikant større lindring af symptomerne i forhold til dem i kontrolgruppen (fald på 41 points vs. fald på 1 point).

Responsraterne (her defineret som reduktion på mindst 31% på LSAL) var 86% henholdsvis 10%, og remissionsraterne var 48% og 0%.

"Selvom studiet fokuserede på patienter, der forblev symptomatiske på trods af antidepressiv behandling, bør vi genoverveje førstevalgsmulighederne til behandling af socialfobi", skriver forfatterne.

De påpeger, at kognitiv terapi for nylig er blevet inkluderet som førstevalgsbehandling af socialfobi i retningslinjerne fra NICE (National Institute for Health and Care Excellence) i Storbritannien.

"Det er en vigtig førstevalgsbehandlingsmulighed for socialfobi", konkluderer forskerne.

Redaktør