Patienter med svær anoreksi har 15 gange højere mortalitet end den øvrige befolkning

​Cirka halvdelen af disse patienter dør af somatiske årsager. Længere indlæggelse i specialiseret afsnit er en beskyttende faktor, mens høj alder, selvmordsforsøg og overflytning til intensivt afsnit er associeret med øget mortalitet.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica.

Ifølge førsteforfatteren Marie Guinhut, fra Paris-Descartes University i Frankrig, findes der kun sparsomme data vedrørende mortaliteten associeret med anoreksi, selvom denne spiseforstyrrelse er associeret med en af de højeste mortalitetsrisici blandt de psykiske lidelser.

Forfatteren har sammen med kollegaer indsamlet data fra patienter, som mellem 1997 og 2014 blev indlagt på en enhed specialiseret i behandlingen af svær underernæring og somatiske komplikationer hos patienter med anoreksi. En række standardiserede kliniske og parakliniske data blev indsamlet prospektivt for alle patienter.

Der blev i alt indsamlet data vedrørende 384 patienter. De fleste (94,5%) var kvinder, og de var i gennemsnit 29 år gamle på indlæggelsestidspunktet. Cirka halvdelen havde et restriktivt spisemønster, mens den anden halvdel havde anoreksi med bulimiske symptomer. Patienterne havde på indlæggelsestidspunktet haft anoreksi i cirka 10 år i gennemsnit.

Alle patienter blev fulgt fra indlæggelsestidspunktet og indtil 2014, hvilket svarer til en gennemsnitlig opfølgningsperiode på cirka 5 år.

I perioden døde 44 af patienterne, hvoraf 6 døde af ikke-naturlige årsager (5 selvmord og et trafikuheld).

De somatiske komplikationer var samlet set den største dødsårsag. Her var de hyppigste specifikke årsager kardiogent chok, infektioner, komplikationer i fordøjelseskanalen, kræft og hypoglykæmisk koma. Anoreksi var registreret som dødsårsag hos cirka halvdelen af patienterne.

Ved at beregne mortalitetsratio i forhold til baggrundsbefolkningen fandt forskerne, at mortalitetsrisikoen i denne patientgruppe var 15 gange højere end for resten af den franske befolkning.

De faktorer, der var associeret med højere mortalitetsrisiko, var høj alder ved indlæggelsestidspunkt, selvmordsforsøg under indlæggelse, overflytning til intensivt afsnit, anæmi og dysnatriæmi.

En længere indlæggelsesvarighed var associeret med en beskyttende effekt mod mortalitet.

Forskerne foreslår, at resultaterne kan anvendes til at forebygge dødsfald i denne patientgruppe, for eksempel ved at undgå, at behandlingen under indlæggelse afbrydes. 


Redaktør