Personale med direkte kontakt ved behandling af patienter med coronavirus er mest udsat for psykiske symptomer

​En spørgeskemaundersøgelse fra Kina med over 1.000 deltagere viser, at den gruppe af sundhedspersonale, der er hårdest ramt af psykiske problemer under corona-epidemien, er sygeplejerskerne med den største kontakt til corona-patienter.

​Resultaterne blev publiceret i JAMA Network Open

Ifølge førsteforfatteren Jianbo Lai, fra Zhejiang University School of Medicine, i Hangzhou, er der en række faktorer, der kan belaste de medarbejdere, der arbejder med patienter inficeret med coronavirus, herunder det støt stigende antal patienter, den overvældende arbejdsbyrde og manglende beskyttelsesudstyr.

Derudover, tilføjer forskeren, har sundhedspersonalet i tidligere lignende situationer, som under SARS-epidemien i 2003, været bange for selv at blive smittet og for derefter at smitte deres pårørende, venner og kollegaer; undersøgelserne fra SARS-epidemien viste, at de oplevede et højt niveau af angst og depression.

I nuværende studie kontaktede forskerne 1.830 sundhedspersoner, som var tilknyttet 34 sygehuse i Kina. De stratificerede deltagerne i 3 grupper: dem fra Hubei-provinsen og dem udenfor Hubei-provinsen; og i Hubei-provinsgruppen, delte de igen deltagerne i dem som arbejdede på sygehuse i byen Wuhan, hvor epidemien startede, og dem, som arbejdede uden for Wuhan.

I alt accepterede 1.257 personer at deltage i undersøgelsen. De fik tilsendt en række validerede spørgeskemaer, der blandt andet målte depressive symptomer, angstsymptomer og insomni.

De fleste (65%) var mellem 20 og 40 år gamle, og 77% var kvinder. I forhold til beskæftigelse var 61% sygeplejersker og 39% læger. Lidt under halvdelen (42%) arbejdede med direkte kontakt til patienterne.

Cirka 14% af lægerne og 16% af sygeplejerskerne havde symptomer svarende til moderat og svær depression.

Cirka 7% af deltagerne fra byen Wuhan havde svær depression, signifikant mere end dem på hospitalerne uden for Wuhan (4%).

I forhold til sundhedspersoner, der ikke var i direkte kontakt med patienterne, havde dem, der var i direkte kontakt med patienterne en signifikant større risiko for både moderat (11% vs. 7%) og svær (7% vs. 6%) depression.

Tallene for angst og insomni var ligeledes signifikant forhøjet for tilsvarende sammenligninger.

Forskerne konkluderer, at målrettede interventioner for at fremme det psykiske helbred, især for de mest udsatte sundhedspersoner, bør iværksættes "øjeblikkeligt".


Redaktør