Personer med synsnedsættelse har øget risiko for vinterdepression

​Personer med synsnedsættelse eller blindhed har større risiko for vinterdepression end personer uden synshandicappet. Dette understøtter teorien om, at nedsat lys-stimulation har en medvirkende rolle for vinterdepression. Konklusionerne stammer fra den første epidemiologiske undersøgelse af forholdet mellem vinterdepression og nedsat syn.​​

Resultaterne blev publiceret i British Journal of Psychiatry.

Førsteforfatteren Helle Østergaard Madsen, fra Psykiatrisk Center København, og kollegaer undersøgte forekomsten af symptomer på vinterdepression hos 1.647 personer med nedsat syn.

Symptomerne blev vurderet ved hjælp af et spørgeskema, hvor man vurderer hvor meget årstiderne påvirkede seks symptomer eller adfærd: søvnlængde, humør, sociale aktiviteter, appetit, vægt og hvor energisk man føler sig.

Resultatet er en score – Global Seasonality Score (GSS), hvor en score på 11 eller mere er tegn på, at personen har vinterdepression.

Forskerne fandt, at personer med nedsat syn havde en signifikant højere GSS (forskel på 1,8 points) end raske personer.

De fandt også, at personer med nedsat syn havde højere risiko for at opfylde kriterierne for vinterdepression end personer uden synsnedsættelse.

Blandt de blinde personer, var risikoen for at opfylde kriterierne for vinterdepression dobbelt så stor (odds: 1.9) som for personer uden nedsat syn.

Blandt personerne med nedsat syn, men uden blindhed, var risikoen for at opfylde kriterierne for vinterdepression tre gange større (odds: 2,8) end hos personer uden nedsat syn.

Forfatterne konkluderer, at resultaterne understøtter hypotesen om, at dysfunktion i retina kan være medvirkende til visse typer vinterdepression.

Redaktør